Getuigenissen van studenten

Daan Schoonvliet:
Je bent hier een persoon, en geen nummer


Getuigenis Daan Schoonvliet.jpg

Het boeiende aan productontwikkeling is het multidisciplinaire. Je maakt kennis met verschillende vakgebieden zoals: economie, sociologie, technologie en ecologie. En binnen deze vakgebieden ontwikkel je al snel heel wat vaardigheden omdat je ze zowel in theorievorm als in praktijkvorm krijgt. Deze combinatie maakt het ook een heel intense opleiding, die veel van je eist. Ook de manier waarop professoren met studenten omgaan vind ik positief aan de opleiding. Je bent hier een persoon en geen studentenummer. Ik weet dat ik vragen kan stellen en dat de proffen altijd proberen te helpen. Het is waarschijnlijk ook leuk voor hen om te zien dat studenten zich hard inzetten voor hun vakgebied.

Motivatie en discipline zijn belangrijk

De grootste valkuil in de opleiding is de motivatie. Een semester start met de introductie van verschillende opdrachten en eindigt met verschillende deadlines. Je mag daarbij de theoretische examens niet vergeten. Dat is een zware combinatie. Ik had snel door dat werkijver van cruciaal belang was om een modeltraject te kunnen afleggen. Ik voel dat ik hier op mijn plaats zit, en daarom is de werkijver in mij alleen maar toegenomen. Enerzijds ben ik gemotiveerd omdat het interessante opdrachten zijn, anderzijds kan ik de nodige discipline opbrengen omdat ik niet wil falen. Ik leg de lat hoog omdat uitblinken en positief opvallen in deze richting belangrijk is.

De menskundige aspecten van het ontwerpen liggen mij het best

Mijn EQ is hoger dan mijn IQ. Leerstof vanbuiten leren is geen probleem maar deze toepassen is vaak moeilijker. Inzichtelijk ben ik minder sterk in wiskunde, fysica en ruimtelijk inzicht. Het interesseert me, maar het vraagt wat meer moeite. Ik vind technologie ook enorm interessant maar vaak te complex om te begrijpen en zelf toepassingen rond uit te werken. Anderzijds ben ik sterk in het analyseren van situaties en personen. De menskundige aspecten van het ontwerpen liggen mij dus het best. Ik vind het heel interessant om de mens centraal te stellen en voor een specifieke doelgroep te ontwerpen. De economische vakken hebben mij ook ontzettend geboeid. In de ontwerpopdrachten vragen we ons altijd af of het product dat we ontwerpen ook economisch interessant kan zijn. Ook schetsen en 3D modellen maken doe ik graag en behoren tot mijn talenten.


Filip Molkens:
Ik merk dat ik plots veel sterker ben in wiskunde en fysica


Getuigenis Filip Molkens.jpg

Toen ik klein was wilde ik al uitvinder worden, daarom koos ik voor productontwikkeling. En nu merk ik dat ik een goede keuze heb gemaakt. Het is duidelijk geworden voor mij dat er verschillende types productontwikkelaars zijn. Deze verschillen bepalen welke modules je kiest in de masteropleiding.

Verschillen met het middelbaar onderwijs

Het grote verschil met het secundair onderwijs is dat er wordt gefocust op vaardigheden in plaats van op theorie. Zo merk ik dat ik plots veel sterker ben in wiskunde en fysica. Ik kan gebruik maken van formularia en kan dus meer tijd investeren in oefeningen.

In groep of individueel

Ik leerde in de opleiding samen te werken, en zo mijn sterktes en zwaktes beter kennen. Bij het samenstellen van groepjes letten de studenten op elkaars sterktes: zo heeft elke groep best één of meerdere vormgevers, technische profielen of studenten die goed kunnen plannen. De perfecte productontwikkelaar die alles kan, bestaat niet. Niet elke productontwikkelaar komt later in een team terecht, sommige starten een eigen zaak, of gaan als freelancer werken. Er zijn in de opleiding ook voldoende individuele opdrachten. Zelf werk ik het liefst in een klein team, zo kan ik meer aandacht besteden aan dat deel waar ik goed in ben.


Roel Vanstiphout:
Ik ontwerp oplossingen voor problemen die we de dag van vandaag vaak tegenkomen


getuigenis roel.jpg

Wat ik leuk vind aan de opleiding is dat ik op een creatieve manier kan bijleren. We passen de theorie steeds toe waardoor de leerstof snel wordt uitgewerkt in realistische projecten. Bovendien denken we zowel op een theoretische als praktische manier na over de verschillende problemen die kunnen opduiken bij projecten.

Het maken van prototypes

In het eerste jaar maak je kennis met het productontwerpproces door middel van enkele algemene projecten. Later ga je bij de projecten al snel dieper in op het ontwerpen en de verschillende fases van het productontwerpproces. Zo ontdekte ik dat mijn interesse voornamelijk ligt bij het uitwerken van werkende prototypes. Daarmee kunnen we de interacties van onze eigen concepten met de eindgebruiker bekijken. Doordat we samenwerken met personen van verschillende doelgroepen krijgen we feedback vanuit verschillende ooghoeken. Dat geeft een boost om niet alleen op papier zaken uit te werken, maar ook om de producten in de werkelijke omgeving te plaatsen.

Ik bepaal mee de toekomst

We werken samen rond relevante thema’s om zo tot oplossingen te komen voor problemen die we de dag van vandaag vaak tegenkomen. We ontwerpen producten die trachten de wereld te veranderen. Binnen mijn projecten werk ik vaak rond de problematiek van de verouderende bevolking. Het voorbije jaar wijdde ik aan projecten om ouderen in rusthuizen op een interactieve manier in contact brengen met de omgeving rond het rusthuis. De activiteiten in de tuin genoten hierdoor meer interesse van de bewoners.