Bachelorproef

In je bachelorproef ontwikkel je een productontwerp gebaseerd op een gegeven concrete context, met de daarbij horende onderzoeksactiviteit. De hoofddoelstelling van dit opleidingsonderdeel is het kunnen integreren van zowel menskundige, technische als vormgerelateerde aspecten, rekening houdend met een gegeven economisch kader. De bachelorproef verandert ieder jaar van thema, altijd met een of meerdere industriële partners. Zo moesten de studenten recent nog een modulaire betaalzuil en een zonnesmelter ontwerpen.

Vaak terugkerende fasen van de bachelorproef zijn:

  • op basis van analyses, de specificaties van het productidee opstellen of verder uitdiepen vanuit alle toepasselijke disciplines
  • het systeemontwerp doorgronden en de randvoorwaarden in kaart brengen
  • een productontwerp in al zijn aspecten voorstellen, waarbij het systeemontwerp vertaald is naar materialen en verwerkingstechnieken
  • de haalbaarheid van het ontwerp nagaan aan de hand van aangeleerde analyse- en onderzoekstechnieken.