Opleiding

Micro-credential: Seminarie vakkennis wiskunde


Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kan de theoretische informatie die wordt gegeven door de docenten verwerken en bewijzen reproduceren. De deelnemer kan mondeling deze theorie toelichten.

2. De deelnemer is in staat om de moeilijkste opgaven die voorkomen in handboeken wiskunde voor het middelbaar op te lossen en kan de oplossingsmethode toelichten.

3. De deelnemer kan zelfstandig een wiskundig onderwerp verwerken, en er dan een les over geven aan mededeelnemers.

4. De deelnemer kan binnen een gegeven topic oefeningen verzinnen, op het niveau van scholieren.

Praktische informatie

​Deelnemers van de micro-credential sluiten aan bij de groep reguliere studenten.
De organisatie van dit vak zal gebeuren volgens een vast stramien (zie hieronder), dat dan wordt herhaald voor 4 modules (die overeenkomen met wat in de leerplannen voor het aso kan worden gevonden):   

1. Analyse
2. Meetkunde
3. Lineaire algebra (incl. complexe getallen)
4. Kansrekenen, statistiek en combinatoriek. 

Het stramien ziet er als volgt uit: er komen telkens 2 theorielessen (door de docenten, over een topic dat inhoudelijk aansluit bij de module maar wel nieuw is voor de studenten), 2 oefeningenlessen (waarin we uit de gangbare handboeken die in het middelbaar gebruikt worden de moeilijkste en meest uitdagende opgaven halen) en 2 lessen waarin de studenten zelf aan het werk gaan door individueel aan bord een les te geven (ook over een onderwerp dat inhoudelijk aansluit bij de module, en waarvoor we inspiratie halen uit de leerplannen).   

Contactmomenten:

• Hoorcolleges
• Oefeningensessies
• Seminarie/werkcollege 

Eigen werk 

• Oefeningen 

Opdrachten 

• Individueel     

Begeleide zelfstudie (eventueel met responsiecollege)
Portfolio

Evaluatie en certificaat

Examen
• Schriftelijk met mondelinge toelichting
Permanente Evaluatie
• Opdrachten
Andere evaluatievormen
• Presentatie

Doorheen het jaar maken de studenten oefeningen en worden er presentaties gegeven (onderwerpen opgelegd door de docenten). Dit staat dan op respectievelijk 4 en 6 punten van het totaal.
Op het examen (in semester 1 en in semester 2) komen er theorievragen en ook (standaard-)oefeningen, dit staat samen op 10 punten van het totaal.
Na alle lessen komt feedback, alsook over de ingeleverde oefeningen.
Eventueel kan in tweede zit een aangepast deel komen om de opdrachten doorheen het jaar te compenseren

Slagen voor dit examen levert het getuigschrift ‘Seminarie vakkennis wiskunde’.