Inschrijven

Micro-credential: Seminarie vakkennis wiskunde

Toelating en inschrijving

Toelatingsvoorwaarden

  • Masterdiploma of professionele bachelor mits voldoende ervaring in het onderwijs 
  • Voorkennis over volgende wiskundige onderwerpen wordt verondersteld:   
  • Calculus in 1 en meerdere veranderlijken 
  • Lineaire algebra (matrices, diagonalisatie, eigenwaarden) 
  • Basisvak statistiek en kanstheorie 
  • Elementaire begrippen uit de verzamelingenleer (o.a. correct gebruik van notaties) en de getaltheorie 
  • Spreken en schrijven van Engels (kan van pas komen om eventuele extra informatie te verwerken)

Procedure

Je hebt toelating van de faculteit nodig om je in te schrijven voor een micro-credential.

Je schrijft je in met een diplomacontract.

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt 374 euro. Dit is de som van een vast bedrag van 290 euro en 14 euro per opgenomen studiepunt.

Studentenaccount en -kaart

Je krijgt toegang tot al onze faciliteiten voor studenten: wifi op de campus, studentenportaal en online leeromgeving, studentenmailbox, bibliotheek, studielandschappen, cursusdiensten ...