Postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie

Postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie

​Wat?

Het postgraduaat systeemtheoretische psychotherapie streeft een integratie na van theoretische bouwstenen, de therapeutische praktijk en de persoon van de therapeut.

De opleiding vertrekt van een systeemtheoretische benadering. Dit betekent dat psychische en psychiatrische problemen gekaderd worden in de relaties en contexten waarin mensen leven. Zo wordt een coherent kader geboden voor het werken met individuen (volwassenen, kinderen en jongeren), paren en gezinnen.

Gedurende de opleiding wordt afwisselend aandacht geschonken aan theorie, aan methodetraining (verbale en non-verbale methoden), aan literatuurstudie en aan het onderkennen en begrijpen van systeeminvloeden, middels supervisie, wetenschappelijk onderzoek en leertherapeutische reflecties.

Deelnemen aan de opleiding betekent dat je een intense leerervaring tegemoet gaat, waarin je je eigen premissen, stijl en werkwijze uitdaagt en verrijkt.

Voor wie?

  1. Je hebt een universitair masterdiploma in de klinische psychologie, klinische orthopedagogie of geneeskunde (optie psychiatrie)
  2. Je bent werkzaam zijn in de sector van de (Geestelijke) Gezondheidszorg of Jeugdzorg
  3. Je werkt minimaal 2 dagen in de week/ 10 cliënten per week met een psychotherapeutisch mandaat
  4. Je bent bereid te reflecteren op je praktijk, persoonlijke achtergronden en eigen aannames
  5. Je kan een verklaring van de werkgever voorleggen, waaruit blijkt dat je het geleerde kan toepassen
  6. Je kan je aanwezigheid tijdens de opleidingsdagen garandereen