Inschrijven

Indien je je kandidaat wil stellen voor het postgraduaat Systeemtheoretische psychotherapie meld je je aan via de Interactie-Academie middels het digitaal inschrijfformulier.

Een uitnodiging voor een overleggesprek vindt plaats na afweging van de toelatingscriteria op basis van de informatie uit het inschrijfformulier. In het overleggesprek wordt bekeken in hoeverre taken, functie en werkcontext op het opleidingsaanbod afgestemd zijn. De motivatie van de kandidaten en de praktische mogelijkheden om deel te kunnen nemen worden eveneens besproken.

Wanneer er geen bezwaren zijn, word je na het overleggesprek geplaatst op een kandidatenlijst. Uit de kandidaten op deze lijst wordt elk jaar een groep van minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers samengesteld. De samenstelling gebeurt op basis van voldoende verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers, met betrekking tot (onder andere) discipline, werkcontext, geslacht, leeftijd, privécontext en stijl. Een evenwichtige groepssamenstelling vormt het fundament voor intense en rijke leerervaringen.

Drie maanden voor de start van de opleiding krijg je bericht of je wel of niet kunnen deelnemen aan het gevraagde opleidingsjaar. Degenen die geselecteerd  zijn, schrijven zich als student in bij de UAntwerpen.

Studiegeld

Inschrijvingskosten: 50 euro

Gelieve dit bedrag bij inschrijving over te maken op rekening IBAN BE48 0001 6139 1327 van Interactie-Academie vzw, o.v.v. je naam en het academiejaar waarin je start.

Opleidingsgeld: 13 680 euro.

Dit omvat 86 opleidingsdagen (516 contacturen), 14 uren individuele supervisie een digitale reader en het lidmaatschap voor 5 jaar (2023-2027) op het Systeemtheoretisch Bulletin.

In de opleidingsprijs is catering verrekend. Dit houdt in dat er lunch voorzien is, alsook koffie, thee, frisdranken en versnaperingen gedurende de dag. Wij behouden het recht om in de loop van de opleiding de prijs van de catering aan te passen. Bij online lessen wordt de cateringbijdrage gebruikt voor de extra IT kosten.

Vanaf 2025 e.v. ontvang je voor de verlenging van het lidmaatschap van het tijdschrift een factuur aan de prijs die op dat moment geldt.

Bij deelname aan de opleiding ontvang je per academiejaar een factuur ten bedrage van
3420 euro
(4 x 3420 euro = 13 680 euro).

De opleiding heeft een (specifieke) erkenning voor Vlaams opleidingsverlof.

De opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Vlaamse deelnemers kunnen een tussenkomst krijgen van de overheid van 30% voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen (meer info en voorwaarden). Indien je hiervan gebruik wenst te maken, moet je je ten laatste binnen twee weken na start van de opleiding registreren en het bedrag in 1 keer betalen. Voor het inschrijvingsgeld kan geen KMO-portefeuille aangevraagd worden.

Annulatie

Bij annulatie na uitnodiging of vroegtijdige stopzetting blijft het opleidingsgeld eigendom van de Interactie-Academie.