Bij wie kan je terecht met vragen over:

In- en uitschrijven voor de opleiding, studentenaccount en -kaart, studiegeld, studiebewijzen en attesten van de opleiding, diploma's, invullen van formulieren van externe organisaties

Contacteer de centrale studentenadministratie via www.uantwerpen.be/helpdesk-inschrijvingen


Administratieve ondersteuning bij studieprogramma, studievoortgangsbewaking, college- en examenroosters, attesten betreffende cijfers en examens

Contacteer de studentenadministratie van je faculteit
 

Advies over je studieloopbaan en studieprogramma
Contacteer de studietrajectbegeleider van je faculteit
 

Bemiddelen bij geschillen rond het onderwijs- en examenreglement
Contacteer de ombudspersoon van je faculteit
 

Blackboard-leeromgeving - Studentenportaal
Contacteer e-campus@uantwerpen.be 
 

Erasmusbegeleiding
Contacteer de Dienst Internationale Samenwerking (DIS) via internationaloffice@uantwerpen.be of diegene die binnen jouw faculteit instaat voor internationale mobiliteit
 

Financiële problemen
Zie www.uantwerpen.be/sociale-voorzieningen of contacteer de Sociale Dienst
 

Functiebeperking: begeleiding en bijzondere faciliteiten
Zie www.uantwerpen.be/functiebeperking of contacteer een zorgcoördinator via het StudentenInformatiePunt
 

ICT: softwarelicenties, aankoop en werking computers
Contacteer de ICT Helpdesk via helpdesk@uantwerpen.be 
 

Medische problemen
Zie www.uantwerpen.be/medische-problemen/
 

Ondernemen en studeren
Zie www.uantwerpen.be/ondernemen 
 

Persoonlijke problemen (stress, faalangst, zelfvertrouwen, ...)
Bekijk het aanbod van de studentenbegeleiders
 

Sociaal statuut: kinderbijslag, verzekering, leefloon, studentenarbeid ...
Contacteer de Sociale Dienst
 

Studieproblemen (blokken & plannen, uitstellen, presenteren, ...)
Bekijk het aanbod van de studentenbegeleiders
 

Topsporter/kunstenaar en studeren
Zie www.uantwerpen.be/sportenkunst  
 

Vakinhoudelijke vragen
Contacteer de docent of assistent van het vak (= opleidingsonderdeel)
 

Werken en studeren
Contacteer Centrum West via www.uantwerpen.be/werken-en-studeren 
 

Wonen - studentenhomes - op kot
Contacteer de Sociale Dienst (huisvesting)