Side header image

Studietrajectbegeleiders

De studietrajectbegeleider geeft je deskundig advies over je studieloopbaan, over de samenstelling van het studieprogramma en/of over je toelating.

Wanneer consulteer je de studietrajectbegeleider?

Als je vragen hebt over je studievoortgang, d.w.z. het opvolgen van je traject- en studieverloop, of over leerkrediet.

Als je advies wil in verband met je studievorderingen. De studietrajectbegeleider zal samen met jou mogelijke knelpunten detecteren en oplossingen voorstellen.

Om jou te adviseren over je geïndividualiseerd studietraject. Let wel: deze adviesfunctie verschilt van faculteit tot faculteit. 

Om je te adviseren bij de voorbereiding van jouw dossier voor goedkeuring door de facultaire beleidsinstanties, als het gaat over:

  • geïndividualiseerde studietrajecten (GT), aanvragen tot vrijstellingen en studieduurverkorting (EVC-EVK), schakel- en voorbereidingsprogramma’s
  • studievoortgang en eventuele heroriëntering,
  • regelgeving rond studievoortgang en leerkrediet,
  • keuzemomenten en beslissingen in de studieloopbaan (afstudeerrichting, master, beroep ...)
studietrajectbegeleiders

Overzicht per faculteit

Een afspraak met de studietrajectbegeleider maak je in de meeste faculteiten via de helpdesk van de faculteit. Omwille van organisatorische redenen kan het takenpakket van de studietrajectbegeleider in jouw faculteit (licht) verschillen.