Wat doet de ombudspersoon?

De ombudspersoon 

  • staat je bij in geschillen rond de toepassing van het onderwijs- en examenreglement.
  • bemiddelt, informeert en adviseert.

Wanneer consulteer je de ombudspersoon?

1. Als je bemiddeling nodig hebt:

  • in verband met problemen met je docent bij examensituaties, inclusief permanente evaluatie,
  • bij algemene onderwijsproblemen, bijv. het verloop van de cursussen, de manier van lesgeven of de collegeroosters,
  • bij het verplaatsen van examens bij overmacht.
     

2. Als je - in geval van overmacht - wil laten registeren dat je niet deelneemt aan de examens. In andere situaties is je aanspreekpunt afhankelijk van de facultaire organisatie. Vraag dit even na bij jouw faculteit.

3. Als je meer informatie wil over het examenreglement (o.a. fraude, plagiaat).

4. Als je informatie nodig hebt over de procedure bij intern beroep vóór en na de beraadslaging.

De ombudspersoon geeft raad en tracht een oplossing voor het gestelde probleem te vinden, maar treedt nooit in de plaats van de student of examinator.
 

5. Als je wil dat de ombudspersoon een examen bijwoont. Dit gebeurt enkel op gemotiveerde vraag van de student of de examinator.
 

De contacten van de ombudspersonen vind je op de pagina over het onderwijs- en examenreglement