Studentenaccount, studentenkaart en studiebewijs

Nadat je bent ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen ontvang je als student een aantal documenten. Je ontvangt o.a. logingegevens en een studentenkaart. Hiermee heb je toegang tot de verschillende online-toepassingen, de bibliotheken, … van de Universiteit Antwerpen. Via je SisA selfservice kan je studiebewijzen bekomen.

Studentenaccount

Bij je eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen krijg je een studentenaccount (login in de vorm s2345678@ad.ua.ac.be; s2345678 is je studentennummer waarvan het eerste cijfer door een s wordt vervangen. Opgelet, s1234567@ad.ua.ac.be is geen e-mailadres) en paswoord). De studentenaccount wordt 24u na de verwerking van je inschrijving actief.
De account heb je nodig om gebruik te kunnen maken van je studentenportaal. Via dit portaal kun je gebruik maken van de volgende diensten:

 • SisA selfservice
  Dit is het online-studentenadministratiesysteem. Daarin kan je:
  • je persoonlijke gegevens consulteren en aanpassen.
  • je studiegeld en je betalingen opvolgen.
  • je studieprogramma bekijken en bepaalde aspecten van je opleiding beheren.
  • inschrijven voor je opleidingsonderdelen (vakken).
    
 • Mail
  Als student krijg je een UAntwerpen-emailadres (in de vorm: eerstevoornaam.achternaam@student.uantwerpen.be; opgelet: als er studenten zijn met een identieke naam komt er nog een nummer achter je achternaam). Dit kan je nakijken via Mail. Communicatie met de studenten gebeurt altijd via dit mailadres. Check dus regelmatig je UAntwerpen-mailbox.

 • Leeromgeving (cursussen): Opleidingsonderdelen waarvoor je bent ingeschreven, worden zichtbaar in de elektronische leeromgeving Cursussen. De docenten plaatsen hier verdere informatie over hun opleidingsonderdeel, Powerpoint-presentaties van de hoorcolleges, enz.

 • De computers in de computerklassen.
   
 • De bibliotheken en de studielandschappen.

Je account en je paswoord kan je op basis van het document Account en wachtwoord resetten en/of wijzigen.

Ben je je paswoord kwijt of vergeten en kan je deze zelf niet resetten?
Neem dan contact op met de centrale studentenadministratie. Voeg zeker een scan van je identiteitskaart of paspoort toe. Je paswoord zal dan gereset worden. De nieuwe studentenaccount ontvang je via je helpdeskticket. Wijzigen van je paswoord geldt voor alle applicaties die gebruik maken van je UAntwerpen account.

Belangrijk
Je studentenaccount is enkel actief in het academiejaar dat je een inschrijving als student hebt aan de Universiteit Antwerpen. Een maand na het laatste academiejaar waarin je een inschrijving had, vervalt je account en heb je geen toegang meer. Breng dus eventueel tijdig je belangrijke mails over naar een andere account.

Studentenkaart

Na je inschrijving en de betaling van het studiegeld ontvang je van de centrale studentenadministratie een studentenkaart (in het geval van een inschrijving met diploma- of creditcontract). 
 
Je studentenkaart met studentennummer en foto is uniek en jouw persoonlijk bezit. Het is de identiteitskaart van de student. Je moet ze op de campus altijd bijhebben. Je studentenkaart wordt niet jaarlijks vervangen maar is geldig gedurende een periode van 6 jaar. Je kan je studentenkaart gebruiken tot de einddatum vermeld op de kaart. Of je kaart actief is, hangt samen met de status van je inschrijving. Draag er in ieder geval zorg voor en gooi ze niet weg op het einde van het academiejaar. Bij verlies of beschadiging van je studentenkaart kan je bij de centrale studentenadministratie een nieuw exemplaar bekomen:

 • Een eerste vervanging van je studentenkaart is gratis en kan via de post verstuurd worden.
 • Voor elke volgende vervanging van je studentenkaart betaal je 10,00 EUR per kaart en moet je deze persoonlijk afhalen.

Het versturen van je studentenkaart kan je opvolgen in je SisA selfservice. Heb je twee weken na je betaling nog steeds geen studentenkaart ontvangen*, kijk dan in je SisA selfservice zeker na of je betaling en je foto zichtbaar zijn in je SisA selfservice. Via je digitale studentenkaart in je selfservice kan je ook zien of je fysieke kaart effectief werd opgestuurd én niet geretourneerd werd. Studentenkaarten worden ook enkel verstuurd naar adressen binnen de Benelux.

Toch nog vragen? Neem dan contact op met de centrale studentenadministratie.

Studiebewijzen

Na je inschrijving en de betaling van het studiegeld, kan je studiebewijzen via je SisA selfservice oproepen (rubriek "Documenten" > studiebewijs).
 
Dit kan je enkel zelf in het geval van een inschrijving met diploma- of creditcontract. Ben je ingeschreven met een examencontract, dan heb je enkel in het geval van een examencontract-diploma recht op een studiebewijs voor het aanvragen van betaald educatief verlof en moet je dat studiebewijs via de centrale onderwijsadministratie aanvragen.
 
Studiebewijzen van het lopende academiejaar verkrijg je via je selfservice tot en met 30 juni van het desbetreffende academiejaar. Heb je tussen 1 juli en het einde van het lopende academiejaar nog een studiebewijs nodig, dan kan je vanaf begin juli tot eind september een studieverloop downloaden uit je SisA selfservice.
Ook attesten van andere academiejaren verkrijg je enkel bij de centrale studentenadministratie.

Op een studiebewijs wordt het aantal studiepunten vermeld van de opleidingsonderdelen die nog in je studieprogramma staan. Na een uitschrijving uit de opleiding wordt ook de uitschrijvingsdatum op het studiebewijs vermeld.
 
Belangrijk: Voor het aanvragen van een studietoelage en voor het groeipakket (kinderbijslag) mogen geen studiebewijzen gebruikt worden! De gegevens over de inschrijving worden door de instelling elektronisch aan de Vlaamse overheid bezorgd die ze verder doorstuurt naar de dienst Studietoelagen en Kind & Gezin. De gegevens in de Databank Hoger Onderwijs (DHO) van de Vlaamse overheid kan je trouwens ook zelf raadplegen via je studentenportaal. Het gebruik van een studiebewijs in deze gevallen kan als misbruik beschouwd worden.

 

International Student?