Documenten voor studenten: studentenaccount, studentenkaart, studiebewijs

Nadat je bent ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen ontvang je als student een aantal documenten. Je ontvangt o.a. logingegevens en een studentenkaart. Hiermee heb je toegang tot de verschillende online-toepassingen, de bibliotheken, … van de Universiteit Antwerpen. Via je SisA selfservice kan je studiebewijzen bekomen.

Studentenaccount

Bij je eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen krijg je een studentenaccount (login en paswoord). Het studentenaccount wordt 24u na de verwerking van je inschrijving actief.
Dit account heb je nodig om gebruik te kunnen maken van:

 • Je SisA selfservice: dit is het online-studentenadministratiesysteem. Daarin kan je:
  • je persoonlijke gegevens consulteren en aanpassen.
  • je studiegeld en je betalingen opvolgen.
  • je studieprogramma bekijken en bepaalde aspecten van je opleiding beheren.
  • inschrijven voor je opleidingsonderdelen (vakken).
    
 • Je Mail: als student krijg je een UAntwerpen-emailadres (in de vorm voornaam.achternaam@student.uantwerpen.be; opgelet: als er studenten zijn met een identieke naam komt er nog een nummer achter je achternaam). Dit kan je nakijken via Mail of via Blackboard. Communicatie met de studenten gebeurt altijd via dit emailadres. Kijk dus regelmatig je UAntwerpen-mailbox na!
   
 • Je Blackboard: dit is je elektronische leeromgeving. Opleidingsonderdelen waarvoor je bent ingeschreven, komen in Blackboard te staan. De docenten plaatsen hier verdere informatie over hun opleidingsonderdeel, de powerpoint-presentaties van de hoorcolleges, enz. Opgelet, inloggen in Blackboard gebeurt op dezelfde manier als inloggen op Eduroam. Je voegt hiervoor @ad.ua.ac.be toe aan je gebruikersnaam van je studentenaccount.
   
 • De computers in de computerklassen.
   
 • De bibliotheken en de studielandschappen.

Paswoorden kan je via https://password.uantwerpen.be resetten en/of wijzigen (je moet je wel vooraf via deze site registreren om hiervan gebruik te kunnen maken!).

Ben je je paswoord kwijt of vergeten en kan je deze via de password-site niet resetten? Neem dan contact op met de centrale studentenadministratie via de helpdesk.  Voeg zeker een scan van je identiteitskaart of paspoort toe. Je paswoord zal dan gereset worden. De nieuwe studentenaccount ontvang je via je helpdeskticket.

Wijzigen van je paswoord geldt voor alle applicaties die gebruik maken van je UAntwerpen account.

Belangrijk: je studentenaccount is enkel actief in het academiejaar dat je een inschrijving als student hebt aan de Universiteit Antwerpen.  Een maand na het laatste academiejaar waarin je een inschrijving had, vervalt je account en heb je geen toegang meer.  Breng dus eventueel tijdig je belangrijke mails over naar een andere account.

 

 

Studentenkaart

Na je inschrijving en de betaling van het studiegeld ontvang je van de centrale studentenadministratie een studentenkaart (in het geval van een inschrijving met diploma- of creditcontract). 
 
Je studentenkaart met studentennummer en foto is uniek en jouw persoonlijk bezit. Het is de identiteitskaart van de student. Je moet ze op de campus altijd bijhebben. Vanaf 2021-2022 krijg je niet meer jaarlijks een studentenkaart. Je kan je studentenkaart gebruiken tot de einddatum vermeld op de kaart. Of je kaart actief is, hangt samen met de status van je inschrijving. Draag er in ieder geval zorg voor en gooi ze niet weg op het einde van het academiejaar. Bij verlies of beschadiging van je studentenkaart kan je bij de centrale studentenadministratie een nieuw exemplaar bekomen:

 • Een eerste vervanging van je studentenkaart is gratis en kan via de post verstuurd worden.
 • Voor elke volgende vervanging van je studentenkaart betaal je 10,00 EUR per kaart en moet je deze persoonlijk afhalen.

Het versturen van je studentenkaart kan je opvolgen in je SisA selfservice. Heb je twee weken na je betaling nog steeds geen studentenkaart ontvangen*, kijk dan in je SisA selfservice zeker na of je betaling en je foto zichtbaar zijn in je SisA selfservice. Via je digitale studentenkaart in je selfservice kan je ook zien of je fysieke kaart effectief werd opgestuurd én niet geretourneerd werd. Toch nog vragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de centrale studentenadministratie.

*Door corona is er een vertraging in de levering van de nieuwe studentenkaarten. We verwachten dat we maar vanaf 23 augustus de kaarten zullen kunnen drukken en versturen. Dank voor je begrip.

Studiebewijzen

Na je inschrijving en de betaling van het studiegeld, kan je studiebewijzen via je SisA selfservice oproepen (rubriek "Documenten" > studiebewijs).
 
Dit kan je enkel zelf in het geval van een inschrijving met diploma- of creditcontract. Ben je ingeschreven met een examencontract, dan heb je enkel in het geval van een examencontract-diploma recht op een studiebewijs voor het aanvragen van betaald educatief verlof en moet je dat studiebewijs via de centrale onderwijsadministratie aanvragen.
 
Studiebewijzen van het lopende academiejaar verkrijg je via je selfservice tot en met 30 juni van het desbetreffende academiejaar. Heb je tussen 1 juli en het einde van het lopende academiejaar nog een studiebewijs nodig, dan kan je vanaf begin juli tot eind september een studieverloop downloaden uit je SisA selfservice.
Ook attesten van andere academiejaren verkrijg je enkel bij de centrale studentenadministratie.

Op een studiebewijs wordt het aantal studiepunten vermeld van de opleidingsonderdelen die nog in je studieprogramma staan. Na een uitschrijving uit de opleiding wordt ook de uitschrijvingsdatum op het studiebewijs vermeld.
 
Belangrijk: Voor het aanvragen van een studietoelage en voor het groeipakket (kinderbijslag) mogen geen studiebewijzen gebruikt worden! De gegevens over de inschrijving worden door de instelling elektronisch aan de Vlaamse overheid bezorgd die ze verder doorstuurt naar de dienst Studietoelagen en Kind & Gezin. De gegevens in de Databank Hoger Onderwijs (DHO) van de Vlaamse overheid kan je trouwens ook zelf raadplegen via je studentenportaal. Het gebruik van een studiebewijs in deze gevallen kan als misbruik beschouwd worden.

 

Getuigschrift betaald educatief verlof (uitdovend)

De regels verschillen naargelang het soort studiecontract:

 • Diplomacontract: Voor opleidingen die in aanmerking komen voor educatief verlof kan een ‘Getuigschrift van regelmatige inschrijving’ (a.k.a. ‘Trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid’) bekomen worden via de faculteit of via de organisator van de opleiding. Opleidingen die in aanmerking komen voor educatief verlof zijn door de dienst BEV goedgekeurde bachelor- en masteropleidingen en schakel- en voorbereidingsprogramma's, die via een diplomacontract voornamelijk in het weekend of 's avonds worden gevolgd.
 • Examencontract-diploma: Studenten met een examencontract-diploma hebben ook recht op educatief verlof. Zij dienen volgende bewijzen aan hun werkgever te bezorgen:
  • een bewijs van inschrijving met examencontract-diploma, te bekomen bij de centrale studentenadministratie
  • een bewijs van deelname aan de examens (met vermelding van datum), te bekomen via de facultaire administratie.
 • Creditcontract en examencontract-credit: Voor creditcontracten en examencontracten-credit is er geen recht op educatief verlof.

Meer informatie over het betaald educatief verlof kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Buitenlandse student?