Side header image

Postgraduaat in de adviseur gevaarlijke stoffen

Inschrijving

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht. De volgende opleiding staat gepland voor het 2de semester van het academiejaar 2019-2020. De lessen lopen van februari 2020 tot juni 2021.

Indien u overweegt om deel te nemen aan de AGS-opleiding moet u zich aanmelden bij Chris Van den Broeck van Campus Vesta (christine.vandenbroeck@campusvesta.be). Alle potentiële deelnemers moeten een verplichte ingangstest en motivatiegesprek afleggen alvorens definitieve inschrijving mogelijk is. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding. Er wordt eveneens gepeild naar de beschikbaarheid van de kandidaat voor eventuele deelname in de AGS-wachtdienst.

De intake vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 om 9u00 op Campus Vesta. Kandidaten die dan verhinderd zouden zijn (motivatie vereist), wordt na agendabevraging een alternatieve datum voorgesteld voor de intake. Definitieve inschrijving dient aansluitend in orde gebracht te worden vóór 31 oktober 2019.

Het inschrijvingsdocument kan je vinden op de website van Campus Vesta.

Op maandag 17 juni 2019 wordt om 19u00 op Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75, Ranst) een infoavond georganiseerd omtrent de opleiding.