Side header image

Inschrijving

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht. De volgende opleiding staat gepland voor het 2de semester van het academiejaar 2019-2020. De lessen lopen van februari 2020 tot juni 2021.

Indien je overweegt deel te nemen aan de AGS-opleiding moet je je aanmelden bij Chris Van den Broeck van Campus Vesta (christine.vandenbroeck@campusvesta.be). Alle potentiële deelnemers moeten een verplichte ingangstest en motivatiegesprek afleggen alvorens definitieve inschrijving mogelijk is. De ingangstest betreft een toetsing van de algemene chemiekennis op niveau bachelor. Het motivatiegesprek gaat de betrokkenheid van de kandidaat na met betrekking tot gevaarlijke stoffen en incidentbestrijding. Er wordt eveneens gepeild naar de beschikbaarheid van de kandidaat voor eventuele deelname in de AGS-wachtdienst.

De deadline voor voorinschrijvingen om deel te nemen aan de intake is zaterdag 7 september 2019.

De intake zelf vindt plaats op zaterdag 14 september 2019 om 9u00 op Campus Vesta. Geïnteresseerden die op datum van de intake verhinderd zijn (motivatie vereist), worden bevraagd om de intake, samen, op een ander moment in te plannen. Definitieve inschrijving dient aansluitend in orde gebracht te worden vóór donderdag 31 oktober 2019.

Het inschrijvingsdocument kan je vinden op de website van Campus Vesta.

Op maandag 17 juni 2019 werd op Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75, Ranst) een infoavond georganiseerd omtrent de opleiding.

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt 8000 euro.

Voor medewerkers van brandweer en Civiele Bescherming subsidieert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de opleiding zodat de kost voor de werkgever beperkt wordt tot 2000 euro. 

Er is een principieel akkoord van het Beheerscomité van het Seveso(- en nucleair) fonds om deze opleiding voor de industrie (gedeeltelijk) te financieren (tussenkomst in het inschrijvingsgeld). Deze tussenkomst bedraagt 6000 euro, waardoor het studiegeld beperkt is tot 2000 euro (akkoord is beperkt tot 5 kandidaten uit industrie).

Kandidaten kunnen eveneens gebruik maken van de KMO portefeuille, door bij inschrijving VESTA hiervan op de hoogte te brengen en hun erkenningsnummer te gebruiken: DVO 109141.

De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV).