Side header image

Postgraduaat in de musculoskeletale therapie: profiel

Wat?

Dit postgraduaat in de musculoskeletale therapie biedt een specialisering voor kinesitherapeuten aan in het gebied van de musculoskeletale therapie. Via de opleiding bekom je de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie. Deze opleiding voldoet ook aan de criteria van de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists.

De focus ligt op de aanpak van neuromusculoskeletale aandoeningen. Essentiële onderdelen daarbij zijn correct klinisch redeneren, het kennen en kunnen van specifieke gevorderde diagnostische- en behandelingstechnieken, inclusief manuele handgrepen/ technieken en therapeutische oefenvormen.

Er is niet enkel aandacht voor theoretische onderbouwing, ook de clinical skills komen uitgebreid aan bod in het studieprogramma. Toelichting met beschikbare wetenschappelijke en klinische evidentie wordt steeds voorzien. Het biopsychosociaal gezondheidsprofiel van de patiënt wordt ook hier toegepast.

Voor wie?

De doelgroep van deze opleiding bestaat uit masters in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie die een afstudeerrichting musculoskeletale aandoeningen hebben gevolgd. Zowel pas afgestudeerden als therapeuten uit het werkveld kunnen deze opleiding volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Kinesitherapeuten die ofwel een vijfjarige of een (3+2) opleiding hebben genoten met als afstudeerrichting musculoskeletale revalidatie of musculoskeletale aandoeningen, ofwel een Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies van de Manuele Therapie hebben gevolgd, worden rechtstreeks toegelaten.

Verder kunnen toegelaten worden:

  • Houders van het diploma van licentiaat in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, waarvan het diplomasupplement melding maakt van de optie 'orthopedische revalidatie' of 'musculoskeletale revalidatie'.
  • Afgestudeerde therapeuten die een andere bijkomende specialisatieopleiding gevolgd hebben kunnen mogelijks toegelaten worden tot de postgraduaatsopleiding (al dan niet met individuele vrijstellingen) mits toelating van de onderwijscommissie.
  • Artsen.

Volg PG MSK