Opleidingsinfo

De lessen gaan door op Campus Drie Eiken, en worden gespreid over een volledig academiejaar. Er zijn twee lesdagen, namelijk donderdagnamiddag (tussen 13.45 en 20.00 uur) en zaterdag (tussen 8.30 en 16.00 uur).

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 40.

Opleiding

Het studieprogramma omvat 39 studiepunten. Er zijn 7 opleidingsonderdelen:

 1. Manuele therapie bovenste kwadrant (9 studiepunten)
 2. Manuele therapie onderste kwadrant (9 studiepunten)
 3. Wetenschappelijk werk (3 studiepunten)
 4. Capita selecta (3 studiepunten)
 5. Stage (3 studiepunten)
 6. Gevorderd klinisch redeneren in de manuele therapie en manuele therapie casuïstiek (6 studiepunten)
 7. Pathologie, pathofysiologie en beeldvorming van het neuromusculoskeletale systeem (3 studiepunten)

De hoorcolleges worden aan de gehele groep gegeven. De practica musculoskeletale therapie worden gegeven in groepen van 20 deelnemers.

Geïndividualiseerde deeltrajecten zijn mogelijk na overleg.

Doelstellingen

Algemeen doel is het verwerven van bijkomende competenties om patiënten met klachten in het bewegend functioneren klinisch te onderzoeken en deze vervolgens te behandelen. Daartoe worden kennis en inzicht bijgebracht, maar zullen ook bijkomende, clinical skills, aangeleerd worden.

De verdieping wordt gehaald door het aanleren van gevorderde en aanvullende onderzoeks- én behandeltechnieken voor articulaire, neurogene en musculaire functiestoornissen, inclusief manipulaties.

Volgende doelen worden vooropgesteld:

 • De student heeft een diepgaande kennis en inzicht
  • van het bewegend functioneren en dysfunctioneren;
  • van epidemiologie van neuromusculoskeletale aandoeningen;
  • van het gebruik van klinische uitkomstmaten;
  • van onderliggende werkingsmechanismen en verklaringsmodellen;
  • van leeftijdsspecifieke benadering van klachten.
 • De student kan gevorderde onderzoeks- en behandelvaardigheden, inclusief screening toepassen.
 • De student kan een kosten-baten analyse uitvoeren (inschatten van risico van een behandeling t.o.v. het beoogde therapeutische effect).
 • De student bezit de attitude om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en vaardigheden m.b.t. het vakgebied.
 • De student kan innovatief denken en neemt dit mee tijdens het uitwerken van wetenschappelijk onderzoek.
 • De student kan intercollegiaal en interprofessioneel samenwerken

Verder heeft het postgraduaat tot doel een getuigschrift af te leveren dat in aanmerking komt voor de erkenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de manuele therapie.

Lesgevers

De inhoudelijke coördinatie van de verschillende vakken wordt verzorgd door:

 • Prof. dr. Willem De Hertogh (academisch verantwoordelijke): Kinesitherapeut en Manueel Therapeut, klinisch actief vanaf 1996 tot heden. Onderwijservaring in verschillende opleidingen Manuele Therapie, in binnen- en buitenland (SOMT, Nederland en UNIGE, Italië).
 • Prof. dr. Joke De Pauw: Kinesitherapeut en Manueel therapeut, klinisch actief vanaf 2004 tot heden.
 • Prof. dr. Krik Heusdens: Orthopedisch chirurg, met bijzondere aandacht voor kniepathologie.
 • Prof. dr. Lenie Denteneer: Kinesitherapeut en Manueel therapeut. 

De practica worden gegeven door een team van ervaren manueel therapeuten.

Evaluatie en getuigschrift

De opleidingsonderdelen worden geëvalueerd door een combinatie van verschillende examenvormen (schriftelijke en mondelinge evaluatie, practicum, schriftelijk werkstuk, stage evaluatie).

Het postgraduaat leidt tot het getuigschrift van musculoskeletale therapie.

Erkenning International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT)

Deze opleiding voldoet aan de IFOMPT criteria, zoals ook terug te vinden is op de website van IFOMPT

De manueel therapeuten die reeds afstudeerden aan UAntwerpen zullen een IFOMPT-erkenningsnummer ontvangen. Het bijhorende certificaat zal digitaal ter beschikking worden gesteld in een online MATHERA-account (voor diegenen die hierover beschikken).

Anderen kunnen een aanvraag voor zo'n certificaat doen via deze link.  

Door onze opleiding te volgen, ben je dus in orde voor zowel de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie als de IFOMPT-erkenning.

Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie?

Kom ik na het volgen van het postgraduaat in aanmerking voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie?

Als je een master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met afstudeerrichting musculoskeletale therapie behaalde, dan kom je in aanmerking. De opleiding voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Wat zijn de wettelijke vereisten om in aanmerking te komen voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie?

Om in aanmerking te komen voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie dien je minstens 75 ECTS-studiepunten te behalen in het domein van de manuele therapie na een algemene opleiding kinesitherapie van minstens 240 ECTS-studiepunten (4-jarige opleiding, 60 ECTS-studiepunten per jaar).

Afgestudeerde kinesitherapeuten die een 5-jarige opleiding volgden, met afstudeerrichting musculoskeletale therapie, behaalden reeds 240 ECTS-studiepunten (1e bach tem 1e master) en een deel van de 75 ECTS-studiepunten in de 2e master, afstudeerrichting musculoskeletale therapie. Met het volgen van deze postgraduaat (39 ECTS-studiepunten) voldoen dezen aan de voorwaarden.

Mag ik de opleiding volgen na een vierjarige opleiding kine of niet-musculoskeletale afstudeerrichting?

Ik volgde een vierjarige opleiding kinesitherapie of ik volgde een vijfjarige opleiding kinesitherapie met een niet-musculoskeletale afstudeerrichting. Mag ik de opleiding volgen?

Dat zou in principe kunnen. Maar om in aanmerking te komen voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheid Manuele Therapie, moet je nog bijkomende ECTS-studiepunten behalen (zie onderdeel wettelijke vereisten). Dat kan door als student in te schrijven voor specifieke musculoskeletale vakken in het 2e masterjaar revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Lees meer over de toelatingsvoorwaarden

Kan ik als arts de opleiding volgen?

Ik ben arts, en heb interesse om deze opleiding te volgen. Kan dat?

De doelgroep bestaat in hoofdzaak uit kinesitherapeuten die zich verder willen bekwamen in het onderzoeken en behandelen van neuromusculoskeletale aandoeningen. Maar je kan ook als arts deelnemen aan de opleiding.

Lees meer over de toelatingsvoorwaarden

Erkenning in Nederland?

Ik ben een Nederlandse fysiotherapeut, kan ik na het volgen van deze opleiding als manueel therapeut aan de slag in Nederland?

Voor erkenning in Nederland zijn er 2 vereisten: men dient een masterdiploma te hebben en de manuele therapie opleiding moet door IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) erkend zijn.

 1. Vanaf 2025 moet elke manueel therapeut een masterdiploma behaald hebben. Voor nieuwe collega’s geldt deze regel meteen. Studeerde je in Vlaanderen af als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, dan is de mastervereiste in orde. Bemerk dat de postgraduaatopleiding zelf niet tot een masterdiploma leidt.
  Heb je momenteel een professionele bachelor en wil je aan UAntwerpen een master behalen? Lees dan de informatie over het schakelprogramma.
   
 2. De opleiding manuele therapie moet door IFOMPT gevisiteerd en erkend zijn. Dat is voor onze opleiding het geval. 

Inschrijven

Het inschrijvingsproces bestaat uit twee fases.

 • Vanaf 3 juni 2024 kunt u zich aanmelden. 
 • Op 8 juli 2024 wordt u geïnformeerd of u al dan niet toegelaten wordt tot de opleiding. U heeft tot 15 juli 2024 de tijd om uw deelname te bevestigen.