Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
09
dec

maandag

10:30 12:30

Inleiding strategisch design

Hoorcollege
14:00 16:00

Toegepaste onderzoekstechnieken

Practicum
10
dec

dinsdag

14:00 16:00

Technologiegedreven ontwerpen

Groep A
Hoorcollege
16:00 18:00

Technologiegedreven ontwerpen

Groep B
Hoorcollege
11
dec

woensdag

8:30 12:30

Toegepaste onderzoekstechnieken

Practicum
12
dec

donderdag

9:00 10:00

IPO project: geïntegreerde systemen

Practicum
10:00 12:30

IPO project: geïntegreerde systemen

Practicum
14:00 18:00

IPO project: geïntegreerde systemen

Practicum
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.