Aan de Slag

Het online voorbereidingsplatform van UAntwerpen

Voorbeeldlessen

Communicatie­training artsen in opleiding

Les uit de tweede bachelor geneeskunde. In deze les oefenen studenten met de hulp van simulatie­patiënten hun gespreks­technieken in.

Economie

Les uit de eerste bachelor TEW, sociaal-economische wetenschappen en handels­ingenieur. Je leert hoe de economie werkt in de actuele, maat­schappelijke context.

Inleiding tot het programmeren

Les uit de eerste bachelor informatica. Je leert er de programmeer­talen Python en C++, en probleem­oplossend denken bij programmeren.

Woon je graag eens een les bij?