Als je in Vlaanderen geneeskunde, diergeneeskunde of tandheelkunde wil studeren, moet je slagen voor een toelatingsexamen. Wie bij de beste kandidaten hoort, mag starten met de opleiding.

Aan UAntwerpen kan je geneeskunde en diergeneeskunde studeren, maar niet tandheelkunde.

Inschrijven voor de toelatingsexamens kan via toelatingsexamensvlaanderen.be.

Je slaagkansen verhogen?