Research

Reeds sinds 1992 staat onderzoek centraal binnen de dienst Thorax-en Vaatheelkunde. Onder leiding van professor Rudolf Vanmaele toen long-en vaatheelkunde nog een onderdeel was van de Dienst Heelkunde lag het accent op de studie van carotischirurgie. Nadien werd onder impuls van het huidige diensthoofd, professor Paul Van Schil onderzoek uitgevoerd mbt de longchirurgie met accenten op de studie van sleeve resecties, en stageringsonderzoeken voor bronchuscarcinoom. Experimenteel onderzoek kende een start sinds 1995 onder impuls van professor Jeroen Hendriks met de studie van geïsoleerde longperfusie voor de behandeling van longmetastasen en ischemie/reperfusie schade in de long. Ook binnen de tak van de flebologie werd onder leiding van onze oud-collega professor Marianne de Maeseneer doorgedreven onderzoek gedaan naar de preventie en oorzaak van neocross vorming na spataderchirurgie. Uiteindelijk is het onderzoek, mede door uitbreiding van de staf met dr Patrick Lauwers en dr Chantal Vandenbroeck, kunnen groeien in omvang en op vlak van kwaliteit. Een overzicht van uitgevoerd en lopend onderzoek over de afgelopen jaren vindt u in detail onder de verschillende rubrieken.

De dienst Thorax-en Vaatheelkunde streeft in de eerste plaats naar onderzoek met objectieve onderzoeksvragen. Dit kan gebeuren binnen de dienst, binnen het ziekenhuis of in samenwerking met andere ziekenhuizen. Dit onderzoek kan kaderen in een onderzoeksfonds of op vraag van een vereniging of farmaceutisch bedrijf. Over de jaren werden onderzoeksfondsen binnengehaald vanuit het FWO Vlaanderen en de Vlaamse Liga tegen Kanker maar er werd ook geparticipeerd in grote internationale studies, via vrije kandidatuur, via de EORTC en op vraag van farmaceutische bedrijven. De ervaring heeft geleid tot de nodige expertise, zowel in het laboratorium voor experimentele heelkunde als op klinisch gebied. Toepassingsgebieden zijn de longchirurgie, de vaatdiagnostiek, en de vaatheelkunde (klassiek en endovasculair, arterieel en veneus). Voor meer informatie of specifieke onderzoeksvragen kan u zich richten tot de Dienst Thorax-en Vaatheelkunde.