Denken over wonen

Vijfde Jaarvergadering van het Centrum voor Cultuurfilosofie 

 Universiteit Antwerpen, 19 april 2013


Inleiding

De uil van Minerva vliegt pas uit als de schemering aanbreekt, zo luidt het gezegde. Is dat de reden dat het wonen pas in de voorbije eeuw een volwaardig wijsgerig thema werd? Op een ogenblik dat de mens al veroordeeld was tot het onontkoombare lot van de thuisloosheid? Denkers zo verschillend als Martin Heidegger en Theodor Adorno waren het erover eens: wonen in de volle zin van het woord lijkt in de moderne tijd onmogelijk te zijn geworden. In een tijdperk waarin afstanden ineenkrimpen en vensters en schermen het huis openbreken, is wonen geen vanzelfsprekendheid meer. Door sommigen betreurd en door anderen toegejuicht, lijkt deze diagnose desondanks duidelijk.  

Toch is het vandaag meer dan ooit tijd om opnieuw stil te staan bij het wonen. Hoe staat het met het wonen in onze bedenkelijke tijd? Hoe kunnen we nadenken over het wonen? Wat betekent wonen eigenlijk, en wat zijn de kenmerken van deze typisch menselijke praktijk? Wat maakt de woonplaats zo’n bijzondere plek? Hoe verhouden moderniteit en huiselijkheid zich tot elkaar? Kunnen we wonen op maat van onze tijd? Zal dat wonen geworteld of oppervlakkig zijn – of iets daar tussenin?


Programma


10.00
Verwelkoming en inleiding (Geert Van Eekert, Antwerpen) 

10.15
Wonen of verblijven? Verschuivingen in de betekenis en beleving van plaats (Bart Verschaffel, Gent)   

11.30
Een lege plek om te blijven. Waarom woonplaatsen nooit onplaatsen zijn (Jasper Van de Vijver, Antwerpen) 

14.00
Moderniteit en huiselijkheid. Over spanningen en contradicties (Hilde Heynen, Leuven) 

15.15
Primaat van de ervaring (Jacques De Visscher, Gent en Nijmegen)


Organisatie: Jasper Van de Vijver en Geert Van Eekert. Ontwerp poster: Kris Van de Vijver.