Fenomenologie en cultuurfilosofie

Jaarvergadering Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

Universiteit Antwerpen, vrijdag 19 september 2008

Programma

10.00 - 10.30
Welkom en koffie

10.30 - 10.45
Inleiding door dr. A. Cools

10.45 - 11.30
Openingslezing door Prof. dr. E. W. Orth: ‘Kultur als intentionale Wirklichkeit’

11.30 - 12.00
Coreferaat van Prof. dr. J.-P. Wils

12.00 - 12.30
Discussie

Lunch

13.45 - 14.00
Nieuws en mededelingen door dr. G. Visser

14.00 - 15.00
Ontologie en cultuur. Husserls Krisis der Europäischen Wissenschaften door Prof. dr. P. Reynaert, gevolgd door discussie

15.15 - 16.30
Kulturphilosophie und Daseinsanalyse in der Davoser Disputation door Prof. dr. G. Van Eekert (met een coreferaat van Prof. dr. G. Vanheeswijck)

16.45 - 17.30
Tekstseminarie ‘Kultur der Angst’ uit het boek van E.W. Orth, Was ist und was heiβt «Kultur»? met commentaar van dr. C. Bremmers en repliek van Prof. dr. E.W. Orth