UCSIA/IJS-Chair 2009-2010: Rabbi David Meyer (Brussels)

Les Versets douloureux – Bible et Evangile entre conflit et dialogue

Lezing in het Frans, in het kader van de UCSIA/IJS-leerstoel 2009-2010 

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en het Instituut voor Joodse Studies engageerden zich in het academiejaar 2008-2009 om hun gezamenlijke aandacht voor joods-christelijke relaties tot uitdrukking brengen door een nieuwe leerstoel in te richten aan de Universiteit Antwerpen. Het doel van de leerstoel is de studie van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog in het hedendaagse Europa te bevorderen. In het academiejaar 2009-2010, de tweede editie van dit initiatief, bekleedt rabbijn David Meyer de leerstoel en zal hij in dialoog treden met kanunnik Hendrik Hoet. 

De interreligieuze dialoog slaat al te vaak de fase van noodzakelijke zelfkritiek over. In het kader van deze lezing zullen rabbijn David Meyer en kanunnik Hendrik Hoet de bronteksten van hun religie bevragen. Zij wagen zich aan de ‘pijnlijke verzen’ van hun respectievelijke heilige geschriften, de Thora en het Evangelie. Met ‘pijnlijke verzen’ worden die verzen bedoeld waarin gewag wordt gemaakt van geweld, haat en verwerping van de andere en zijn traditie. Waarachtige interreligieuze dialoog is slechts mogelijk na kritische lectuur van bepaalde passages en houdt ons in een tijd van religieuze heropleving met soms fundamentalistische reacties waakzaam voor naïeve en gevaarlijke verantwoordingen op basis van de Heilige Schrift zelf. Een kritische lezing wordt echter ook niet altijd warm onthaald in de eigen gemeenschap. Rabbijn Meyer en kanunnik Hoet zullen tevens hun ervaringen op dit gebied uitwisselen. 

Rabbijn David Meyer is licentiaat in de wiskunde, behaalde een master in de sociale wetenschappen (EHESS, Parijs) evenals een master in de Hebreeuwse en Joodse Studies (University of London en Leo Baeck Rabbinical Seminary of London). David Meyer heeft reeds vele initiatieven genomen voor samenwerking en dialoog om de drie monotheïstische godsdiensten dichter bij elkaar te brengen. Het thema van deze lezing is geïnspireerd door het boek Les Versets douloureux - Bible, Evangile et Coran entre conflit et dialogue dat hij schreef samen met Yves Simoens sj en Soheib Bencheikh (Lessius, 2008). 

Kanunnik Hendrik Hoet is theoloog, bisschoppelijk vicaris van het bisdom Antwerpen verantwoordelijk voor oecumene en interreligieuze dialoog, en kerkelijk assistent van de Sint-Egidiusgemeenschap in België. Hij nam deel aan de door de Sint-Egidiusgemeenschap georganiseerde gesprekken met Jamal Maftouhi en Aharon Malinsky die leidden tot het boek Trialoog. Hoopvolle stemmen voor een angstige tijd (Lannoo, 2005).