Press Release

Overcapaciteit in de haven van Antwerpen? Een toepassing op de containerterminals

Uit onderzoek van Yasmine Rashed (UAntwerpen) blijkt dat de haven van Antwerpen vanaf 2030 congestieproblemen gaat kennen. Het door haar ontwikkelde voorspellingsmodel  helpt om langetermijninvesteringsbeslissingen te beoordelen, rekening houdend met de risico’s en volatiliteit van de toekomstige vraag. Press Release

"Antwerpen gaat vanaf 2030 congestieproblemen tegemoet"

Als Antwerpen zijn marktaandeel in de containertrafiek behoudt, zal het vanaf 2030 geconfronteerd worden met congestieproblemen. Alleen in een “regionaal” ontwikkelingsscenario krijgt de Scheldehaven uitstel tot 2045.

© Havenbedrijf Antwerpen

Dat is de belangrijkste conclusie van de doctoraatsscriptie die onderzoekster Yasmine Rashed gisterenavond met succes verdedigde aan de Universiteit Antwerpen. Zij onderzocht binnen de BNP Paribas Fortis Leerstoel Transport, Logistiek en Havens aan de UA hoe het in de range Le Havre/Hamburg zit met de te verwachten over-of ondercapaciteit op het stuk van containerbehandeling.

Nakend tekort

Een juiste inschatting daarvan is belangrijk om te weten welke investeringen nodig zijn om de toekomstige vraag het hoofd te bieden. Het Havenbedrijf Antwerpen ijvert voor de zo snel mogelijke aanleg van het Saeftinghedok om bijkomende ademruimte voor groei te creëren. Ook Vlaams Havencommissaris Jan Blomme wees bij een recente gedachtewisseling in het Vlaams Parlement op het gevaar voor “nakend tekort aan containercapaciteit” in de Scheldehaven.

Yasmine Rashed hanteerde vier economische scenario’s om uit te maken of en wanneer zich een probleem zou kunnen voordoen. In de drie scenario’s met de meest uitgesproken internationale dimensie kijkt Antwerpen al vanaf 2030 aan tegen congestieproblemen. Alleen in het scenario waar de groei zich vooral binnen de regionale economie afspeelt, kan uitbreiding wachten tot 2045.

Keerpunt 2022

Rashed vertrok daarbij van de evolutie in de vraag naar containeroverslag sinds 2000. Vooral in de periode voor de wereldwijde, financiële crisis van 2008 kenden vele havens in de range punctuele of structurele congestieproblemen, stelt ze vast. In Antwerpen waren die vooral in 2003 en 2004 voelbaar, in Rotterdam bleven ze chronisch van 2003 tot 2013, in Hamburg tussen 2005 en 2008.

Na de “structuurbreuk” van 2008 groeide de instabiliteit op de markt. Dat havens minder met congestie te kampen kregen, had vaak te maken met krimpende of stagnerende volumes en een lagere bezettingsgraad.

De onderzoekster ontwikkelde vervolgens een model om langetermijnvoorspellingen tot 2050 te maken en die af te toetsen aan de actuele en geplande capaciteit. “De voorspellingen tonen dat het masterplan voor de capaciteit van de havens herzien moet worden in 2022, aangezien congestie een probleem zal vormen in alle scenario’s, behalve de regionale economieën”, is de conclusie.