Binnen de leerstoel BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens wordt verder gewerkt op de integratie van de maritieme supply chain, meer specifiek hoe innovatie langsheen de keten ondersteund kan worden binnen de leerstoel.

Hiertoe worden BNP Paribas Fortis Port Co.Innovation Cafés georganiseerd.

  1. Innovatieve ICT-oplossingen in douanepraktijken – 12 mei 2016
  2. Integratie maritieme keten : Best practices chemische sector  - 17 november 2016
  3. Integration of the maritime supply chain : Best practices from air cargo sector – Tuesday 20 June 2017
  4. Integratie maritieme keten : Best practices over big data, blockchain, security,... – 21 november 2017
  5. Integratie van de maritieme keten : Modal/mental shift the time now! – 22 mei 2018
  6. Integratie van de maritieme keten : Duurzaamheid, een nieuw innovatief businessmodel - 8 november 2018
  7. Integratie van de maritieme keten: War for talents? - 14 mei 2019
  8. Integratie van de maritieme keten: It's all about capacity - 16 juni 2020
  9. Integratie van de maritieme keten: ondersteunende diensten - 24 oktober 2023
  10. (topic tbd) - Voorjaar 2024