Integratie van de maritieme keten: it's all about capacity!

8ste BNP Paribas Fortis Port Co.Innovation Café

Door de impact van de coronacrisis op het capaciteitsgebruik van logistieke ketens waar havens deel van uitmaken, werd er voor het intussen achtste Port Co.Innovation Café gekozen voor het thema: ‘Integratie van de maritieme keten: it is all about capacity!’. Na een uiteenzetting van Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis worden er nieuwe wetenschappelijke inzichten gedeeld over algemene, hinterland-, logistieke en digitale capaciteit. Daarna krijgen de deelnemers stellingen voorgelegd over de grote capaciteitsuitdagingen, zodat er nadien gebrainstormd kan worden over mogelijke oplossingen. Al deze bevindingen inspireren daarna allerhande innovaties en zijn richtinggevend voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. Gegeven de nationale richtlijnen voor universiteiten gaat het 8ste BNP Paribas Fortis Port Co.Innovation Café 100% online. Het café gaat door op dinsdag 16 juni 2020 om 15u30.

De link naar het programma alsook de presentaties vindt u in de subtakken (links).