Het maatschappelijk doel van de Antwerp Tax Academy (hierna: ATA) bestaat in eerste instantie in het bevorderen, faciliteren en uitvoeren van multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en subsidiair in het ontwikkelen en ondersteunen van multidisciplinair academisch onderwijs, zowel specifieke opleidingsonderdelen als kort- en langlopende vormingscycli op het terrein van belastingen.

Tevens is ATA een open pluralistisch en multidisciplinair platform voor samenwerking tussen het academische milieu (universiteiten en hogescholen) en de samenleving (overheden, bedrijven, belangengroepen...) met het oog op het ontwikkelen en verwerven van op multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek gebaseerde inzichten op het terrein van de belastingen. ATA beoogt daardoor een bijdrage te leveren aan de belastingwetenschap en derhalve ook aan de samenleving.
De volgende elementen in de zending van ATA zullen  bepalend voor zijn werking:

  • een academisch activiteitsveld dat zowel onderzoek, vorming en dienstverlening omvat;
  • nadruk op kwaliteit en een hoogwaardig academisch niveau;
  • nationale en internationale samenwerking en uitstraling;
  • het multidisciplinaire karakter van de activiteiten;
  • aandacht zowel voor fundamenteel als toegepast en beleidsorienterend onderzoek, met uitsluiting van individuele, cliëntgerichte adviesverlening;
  • het functioneren als pluralistisch en open platform van samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, overheden en de samenleving;
  • een bijdrage leveren aan de belastingwetenschap.