Centrum Pieter Gillis wil de dialoog tussen faculteiten faciliteren en aanmoedigen - met bijzondere aandacht voor een vorm van interactie tussen humane, sociale en exacte wetenschappen. Deze dialoog kan zich focussen op de vraag hoe empirische en meer hermeneutische disciplines zich tot elkaar kunnen verhouden of op een thema dat zich tot een interdisciplinaire benadering leent. Deze reflectie kan ook bijdragen aan de uitbouw van een (toekomstig) korfvak.

Centrum Pieter Gillis wil een rol spelen in de discussie over de identiteit van de universiteit in de huidige maatschappelijke context. Ze kan een platform aanbieden en initiatieven nemen om dat gesprek binnen de universiteit en over de faculteiten heen op gang te brengen.