Het Centrum Pieter Gillis (kort CPG ) kreeg van de raad van bestuur van de Universiteit Antwerpen de opdracht om in het kader van het actief pluralisme, dat de universiteit hoog in het vaandel wenst te dragen, een aantal universiteitsbrede, interdisciplinaire vakken (30 uur‑3 studiepunten) in te richten voor alle studenten van het 2e of 3e bachelorjaar. Wie een vorm van academisch ondersteund maatschappelijk engagement wil opnemen, kan voor Community Service Learning kiezen. Ook dit opleidingsonderdeel  wordt vanuit het Centrum Pieter Gillis gecoördineerd en opgevolgd. 

Onder het verplichte keuzeaanbod (vrijstelling enkel mogelijk onder strikte voorwaarden) vallen de volgende vakken:

Voor meer informatie over:

Naast het Centrum Pieter Gillis organiseert ook het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) een aantal verbredende vakken: