Onderwijs

Het Centrum Pieter Gillis (kort CPG ) kreeg van de raad van bestuur van de Universiteit Antwerpen de opdracht om in het kader van het actief pluralisme, dat de universiteit hoog in het vaandel wenst te dragen, een aantal universiteitsbrede, interdisciplinaire vakken (30 uur‑3 studiepunten) in te richten voor alle studenten van het 2e of 3e bachelorjaar. Onder het verplichte keuzeaanbod (A-korf, geen vrijstelling mogelijk) vallen de volgende acht vakken:

Daarnaast biedt het Centrum de volgende facultatieve vakken (B-korf) aan:

Om het maatschappelijk engagement van studenten te stimuleren, kunnen studenten ook een extra vak opnemen onder de vorm van Community Service Learning of een praktijkervaring in een maatschappelijk relevant project. Studenten kunnen het korfvak combineren met een praktijkervaring in een organisatie die gericht is op reële maatschappelijke noden. Het doel van Community Service Learning is om te leren verdiepen (academische inbedding), de ontwikkeling van professionele vaardigheden mogelijk te maken en motivatie, kritisch denken en sociale betrokkenheid (maatschappelijk engagement en kritische reflectie) te versterken. Ook dit wordt vanuit het Centrum Pieter Gillis gecoördineerd en opgevolgd. Stichting Cusanus ondersteunt Community Service Learning.

Voor meer informatie over:

Naast het Centrum Pieter Gillis organiseert ook het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) een aantal verbredende vakken: