Centrum Pieter Gillis heeft als taak het actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen gestalte te geven doorheen haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Centrum Pieter Gillis is verantwoordelijk voor de verbredende korfvakken die worden aangeboden aan alle studenten van de Universiteit Antwerpen. Ook wordt vanuit het centrum Community Service Learning gecoördineerd.

Het Centrum neemt initiatieven binnen en buiten de universiteit die gericht zijn op het stimuleren van dialoog, het bevorderen van interdisciplinaire uitwisseling en maatschappelijke betrokkenheid. Jaarlijks is er een Pieter Gillis lezing over een thema dat betrekking heeft op de zoektocht naar zin en het democratisch samenleven in diversiteit. Het Centrum wil ook een platform zijn voor interfacultaire dialoog en universiteitsbrede reflectie.

Het centrum draagt de naam van Pieter Gillis, een Antwerpse humanist en vriend van Desiderius Erasmus en Thomas More. Net als de humanisten wil het centrum levensbeschouwelijke vragen ernstig nemen en ze met een open attitude bestuderen en bediscussiëren.