Publieke lezingen - najaar 2023 "OORSPRONG"


We nodigen u graag uit op drie lezingen die antwoorden zoeken op grote vragen.
Wat is de oorsprong van het heelal? Hoe is er leven op aarde kunnen komen? Waarom zijn zoveel culturen religieus? Voor elk van die vragen komt een eminente spreker zijn kennis met ons delen. Deze lezingenreeks wordt georganiseerd i.s.m. de vrijzinnige en pastorale dienst van de UAntwerpen en het Humanistisch Verbond.

​Geoloog Manuel Sintubin over de evolutie van de aarde en de oorsprong van het leven
Manuel Sintubin
is hoogleraar geologie aan de KU Leuven. Zijn onderzoek focust op tektonische processen in de aardkorst, aardbevingsgeologie en -archeologie. Hij zet zich actief in voor de popularisering van de aardwetenschappen en organiseert hiertoe studiedagen, excursies en lezingen voor experten en leken. Hij houdt een EOS-blog bij, schrijft opiniestukken en artikels en is een graag geziene gast in de media (radio & TV). Hij is auteur van de boeken De wetenschap van de Aarde. Over een levende planeet (Acco 2021) en Wij aarde. Een geologisch en ecomodernistisch perspectief op klimaatverandering (ASP 2022).

Sintubin.jpg


VOLZET! Inschrijven is niet meer mogelijk.

Kosmoloog Thomas Hertog over het ontstaan van de tijd en de oorsprong van het heelal
Thomas Hertog is een internationaal vermaard kosmoloog en hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doctoreerde aan de universiteit van Cambridge en werkte als onderzoeker aan de universiteit van Californië en aan het CERN in Genève. Hertog bestudeert de oerknal op basis van de snaartheorie. Samen met zijn mentor en goede vriend Stephen Hawking ontwikkelde hij een nieuwe baanbrekende theorie over het ontstaan van het heelal. Hertog zet zich ook in voor de popularisering van de wetenschap door lezingen te geven, tentoonstellingen te cureren en op te treden met muzikanten en theatermakers. Zijn boek On the Origin of Time. Stephen Hawking's Final Theory werd wereldwijd opgepikt en is ook in het Nederlands vertaald: Het ontstaan van de tijd. Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal (Lannoo 2023).

Hertog.jpg

Filosoof Johan Braeckman over de oorsprong van religie
Johan Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en geeft regelmatig colleges aan andere universiteiten in binnen- en buitenland. Hij bestudeert allerlei vormen van irrationalisme en specialiseerde zich in de filosofische debatten omtrent Darwins evolutietheorie en de daarop gebaseerde evolutionaire psychologie. Voor zijn inspanningen om de evolutietheorie en de finesses van het wetenschappelijk denken voor een groot publiek kenbaar te maken kreeg hij in 2013 de loopbaanprijs wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Recent verscheen van hem Ezelsoren, Kanttekeningen bij moeilijke kwesties (Houtekiet 2022) en Leve het goede leven! Humanisme voor iedereen (ASP 2023, samen met Gwenny Cooman).

Johan-Braeckman.jpg

Praktisch:
Universiteit Antwerpen - Rodestraat 14 - Antwerpen - Gebouw R - 19u tot 21u
Manuel Sintubin                                                          
Woensdag 22 november 2023                      
Gebouw S.R - Aula S.R.004                           
Thomas Hertog  - VOLZET! Inschrijven is niet meer mogelijk.
Woensdag 29 november 2023 
Gebouw S.R - Aula S.R.002
Johan Braeckman
Dinsdag 5 december 2023
Gebouw S.R - Aula S.R.001

Interesse?
Stuur een mail naar cpg@uantwerpen.be. Uiterlijk op dinsdag 21 of 28 november 2023.
Wij ontvangen graag uw naam, het aantal personen dat aanwezig zal zijn, en voor welke lezing(en) u registreert.

Boekvoorstelling Patrick Loobuyck: "Wetenschap & Religie. Een spannend duo" - 24 oktober 2023

PROGRAMMA
• Inleiding door Johan Braeckman
• Voorstelling van Wetenschap & Religie door Patrick Loobuyck
• Panelgesprek gemodereerd door Johan Braeckman, met Frederiek Depoortere,
Kamel Essabane en Patrick Loobuyck
• Mogelijkheid aankoop boek en signeersessie
• Drankje in Agora-café Universiteit Antwerpen

PRAKTISCH
Toegang € 5 (ter plaatse te betalen; drankje inbegrepen). Studenten gratis. Inschrijven (verplicht) via deze link.
Meer info: secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren), www.humanistischverbond.be
Organisatie: Humanistisch Verbond, Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen, Pastorale Dienst Universiteit Antwerpen, in samenwerking met het Centrum Pieter Gillis Universiteit Antwerpen

 

Publieke lezingen | voorjaar 2023

Nadia Nsayi is politicologe, curator en de auteur van "Dochter van de dekolonisatie" (Epo, 2020), een aangrijpende familiekroniek waarin de grote geschiedenis van Congo en België zich verstrengelt met persoonlijke ervaringen en urgente bespiegelingen over de doorwerking van het koloniale verleden.

 • Woensdag 22 maart 2023 
 • 19u tot 21u 
 • Locatie: UAntwerpen  Stadscampus - Gebouw R - Aula s.R.002
 • Adres: Rodestraat 14 - 2000 Antwerp

 • Nieuw-België cover.jpg
 • Tom Naegels is schrijver, journalist en de auteur van "Nieuw België. Een migrantengeschiedenis 1944-1978" (Lannoo, 2021). Deze inmiddels tot "belangrijkste boek van het jaar 2021" uitgeroepen publicatie reconstrueert op basis van uitgebreid archief- en bronnenonderzoek de geschiedenis van België als migratieland vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1978. In zijn lezing vertrekt de auteur van persoonlijke herinneringen om vervolgens de grote lijnen uit zijn boek in een wervelend verhaal samen te brengen. 
 • Woensdag 29 maart 2023
 • 19u tot 21u
 • Locatie: UAntwerpen Stadscampus - Gebouw R - Aula s.R.002
 • Adres: Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen
 • Interesse om deze lezing bij te wonen: stuur een mail naar cpg@uantwerpen.be

Studieavond "Ervaringen bij verandering of afstand van religie of levensbeschouwing"

Voorstelling en bespreking van het onderzoek

In opdracht van de Vlaamse overheid is er een verkennend onderzoek uitgevoerd naar ervaringen bij verandering van levensbeschouwing. Er werd hiervoor gekeken naar conversie- en deconversieprocessen tussen de zeven erkende levensbeschouwingen. Hoe ervaren mensen het als ze zich aangesproken voelen door een andere religie of het geloof vaarwel zeggen? Wat zijn daarbij de eventuele moeilijkheden en drempels, en moet dat aandacht krijgen van het beleid? De avond wordt ingeleid door minister Bart Somers. Het onderzoek wordt voorgesteld door Kaya Klaver, Lore Van Praag, Gert Verschraegen en Patrick Loobuyck van Universiteit Antwerpen. Daarna volgt een korte lezing van Maria Vliek die in 2020 promoveerde aan de Radboud Universiteit met een proefschrift over het verlaten van de islam in Nederland en Engeland.

Publicatie onderzoek : 

op 16 februari om 19u zal het onderzoek op deze website gepubliceerd worden :
www.vlaanderen.be/samenleven/cijfers-en-onderzoek

In samenwerking met:

Praktische informatie:

Waar
Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula S.C.002
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Wanneer
Donderdag 16 februari 2023.
De studieavond begint om 19u00 en eindigt om 21u00.

Inschrijving

Inschrijven voor deze studieavond kan door een e-mail te verzenden naar cpg@uantwerpen.be.
Uiterlijk op dinsdag 14 februari 2023 ontvangen wij graag uw antwoord met uw naam en het aantal personen die wensen deel te nemen.
Publieksactiviteiten | najaar 2022

Drie uiteenlopende thema’s worden belicht door drie verschillende sprekers. Ook jij kan deze publieke lezingen bijwonen:

Wendy Wauters

"De geuren van de kathedraal. De overweldigende 16de eeuw in Antwerpen"
Op maandag 14 november 2022 vertelt dr. Wendy Wauters (KU Leuven) over de kathedraal van Antwerpen. Zij focust daarbij voornamelijk op de zintuiglijke ervaring die voor de kerkbezoeker van de 16de eeuw beduidend anders moet geweest zijn dan voor de moderne kerkganger. In het voorjaar 2023 verschijnt hierover haar boek: De geuren van de kathedraal. De overweldigende 16de eeuw in Antwerpen. Na de lezing gaat Wendy Wauters in gesprek met Prof. Guido Marnef, historicus verbonden aan de UAntwerpen.

Locatie: Universiteit Antwerpen
Campus Stad – De Meerminne
Sint-Jacobstraat 2 – 2000 Antwerpen
Aula M004
Tijdstip: 19-21 u.

Edel Maex

Edel Maex het kan anders_.jpg

"Het kan anders. Naar een ommekeer in ons denken en doen"
Op dinsdag 29 november 2022 gaat psychiater, zenleraar en mindfulness-expert Edel Maex in gesprek met journalist Joël De Ceulaer. Met een knipoog naar het boeddhisme, zal er onder meer gesproken worden over onze omgang met stress en lijden, maar ook actuele thema’s zoals politiek, mens- en wereldbeeld, #metoo en religie kunnen aan bod komen.

Locatie: Universiteit Antwerpen
Campus Stad
Prinsstraat 13 – 2000 Antwerpen
Aula S.C.003
Tijdstip: 19-21 u.

Idesbald Goddeeris


"Missionarissen. Geschiedenis, herinnering, dekolonisering"

Op dinsdag 13 december 2022 geeft Prof. Idesbald Goddeeris (KU Leuven) een lezing over hoe missionering zich verhoudt tot kolonisatie. Het is voor hem ook een aanleiding om dieper in te gaan op onze omgang met het koloniale verleden en de dekolonisering van de publieke ruimte. Na de lezing gaat Idesbald Goddeeris in gesprek met Prof. Kevin Absillis, taal- en letterkundige aan de UAntwerpen.
Locatie: Universiteit Antwerpen
Campus Stad
Prinsstraat 13 – 2000 Antwerpen
Aula S.C.003
Tijdstip: 19-21 u.

Praktische informatie
Deze lezingen zijn gratis mits inschrijving.
Stuur een mail naar cpg@uantwerpen.be
graag met je naam en geef aan welke lezing(en) je wil bijwonen.

Kunst en controverse

20 april 14u-16u

Kunst kan soms confronterend zijn: er zijn kunstenaars die met hun werk doelbewust die confrontatie opzoeken. Hoe gaat een actief pluralistische universiteit om met kunst die pijn doet en zijn er in zulke gevallen grenzen aan de vrije meningsuiting?  Deze vragen willen we niet alleen juridisch, filosofisch en kunsthistorisch bekijken, maar ook vanuit de optiek van kunstenaars die hun activisme in hun artistieke praktijk door laten werken.

Korte lezingen (15-20 minuten), gevolgd door paneldiscussie.

Organisatie

Commissie Kunst op de Campus, Centrum Pieter Gillis en AP Hogeschool Antwerpen.

Moderator

Geert Lernout (Voorzitter van de Commissie Kunst op de Campus UA) .

Sprekers:

 • Koen De Feyter (CPG, faculteit rechten UA)
 • Patrick Loobuyck (CPG, faculteit letteren en wijsbegeerte UA)
 • Johan Pas (Directeur Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen )
 • Jana Scheers (studente UA)
 • Petra Van Brabandt (kunstfilosofe, Sint Lucas Antwerpen)
 • Anne-Mie Van Kerckhoven (beeldend kunstenaar)

Locatie

Stadscampus, Hof van Liere, Tassis Dürerzaal

Islamonderwijs in Europa

Conferentie in het Engels 23 - 25 maart 2022

Experts met verschillende academische achtergronden en uit verschillende Europese contexten komen samen om de manier te analyseren waarop islamonderwijs in Europa wordt georganiseerd. Bijzondere aandacht zal gaan naar de normatieve en pedagogische aspecten en de Europese richtlijnen over religie- en burgerschapsonderwijs. UCSIA organiseert deze conferentie samen met het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht. 

lees meer