Het Centrum Pieter Gillis organiseert activiteiten over levensbeschouwelijke thema’s. Inhoudelijke reflectie en uitwisseling van ideeën inzake levensbeschouwelijke thema’s staan daarin centraal. Deze activiteiten richten zich zowel tot de academische wereld, universiteits- en hogeschoolstudenten als tot het brede publiek.