Het (academisch) personeel van het Centrum Pieter Gillis voert onderzoek naar het thema 'actief pluralisme' en aanverwante thema's rond levensbeschouwing, samenleving en moderne cultuur.  Zij zijn, voor wat hun onderzoek betreft, geaffilieerd aan volgende onderzoeksgroepen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
 

Centrum voor Cultuurfilosofie
Centrum voor Ethiek


Als centrum wil het Centrum Pieter Gillis als platform fungeren voor alle onderzoekseenheden binnen de universiteit die interesse hebben in deze thema’s.