Ik wil meer informatie...

i.v.m. lesroosters, lokalen, examendatums....
Die kan je vinden op de website en de digitale leeromgeving Blackboard van je respectievelijke opleiding.

Cursusteksten

worden via BlackBoard en de cursusdienst ter beschikking gesteld.

Welke vorm heeft het examen ?

Informatie over de evaluatievorm kan je vinden in het studieprogramma (BA) van je faculteit of in de verschillende vakbeschrijvingen.

Uitwisselingsstudenten

  • Uitwisselingsstudenten die te gast zijn aan de UA kunnen alle 'korfvakken' opnemen. De vakken Global Justice, Sustainability en Community Service Learning worden (ook) in het Engels aangeboden.
  • UA studenten die op uitwisseling zijn, kunnen ervoor kiezen hetzij een korfvak (al dan niet van op afstand via video-opname), hetzij een equivalent vak in het buitenland, te volgen. Indien ze kiezen voor een equivalent vak, dient dit eerst goedgekeurd te worden door het Centrum Pieter Gillis (korfvakken@uantwerpen.be). 

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling ?

Voor de korfvakken wordt in principe geen vrijstelling toegekend. Alle studenten kiezen verplicht in 2BA of 3BA minstens één vak te volgen.  De enige uitzonderingen zijn de volgende: 

  • studenten die in het verleden reeds één van de 'korfvakken' aan de Universiteit Antwerpen hebben gevolgd en hiervoor geslaagd zijn, kunnen worden vrijgesteld.
  • Studenten kunnen op basis van één of meerdere equivalente vakken uit hun vooropleiding een aanvraag tot vrijstelling formuleren. Deze aanvraag moet goedgekeurd worden door CPG.
  • studenten die op uitwisseling gaan, kunnen mits goedkeuring van het Centrum Pieter Gillis een equivalent vak volgen indien zij dat wensen.

Studenten die een vrijstelling willen aanvragen, doen dit steeds via korfvakken@uantwerpen.be