Actief pluralisme in een notendop

Het actief pluralisme wil de inhoudelijke discussie bevorderen, de meningsverschillen niet uit de weg gaan en wil dit steeds doen vanuit een houding van wederzijds respect. We verwijzen daarbij naar onze [visieteksten].
 
De manier waarop een dergelijke discussie moet gebeuren, is natuurlijk nooit afdwingbaar - gelukkig maar - maar ze is mooi uitgedrukt in het slot van de inleiding bij de vertaling van het boek 'Dialectiek van de secularisering' (een initiatief van het CPG).

"In zijn recente teksten en in de dialoog met Ratzinger pleit Habermas ervoor om religie ernstig te nemen en om ze niet bij voorbaat van het debat uit te sluiten. In plaats van de stelling dat religie door secularisering zal verdwijnen, bepleit hij eerder een dialogale co-existentie tussen religieuze en niet-religieuze tradities en invalshoeken. Er is dus niet alleen nood aan een genuanceerd debat over religie, maar ook met de religie. Door het gesprek aan te gaan met kardinaal Ratzinger, en later, in januari 2007, ook met filosofen die verbonden zijn aan de Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München, voegt Habermas de daad bij het woord. De invalshoek van Habermas kan een interessante eye-opener zijn voor atheïsten en bij uitbreiding voor heel wat seculiere burgers. Habermas is ervan overtuigd dat een exclusief (uitsluitend) humanisme niet de enige optie is en biedt een tegengewicht voor het ‘strijdend’ en ‘fundamentalistisch’ atheïsme. De poging om welwillender om te gaan met het fenomeen religie dan heel wat atheïsten die recent op het voorplan traden, is moedig en interessant.
 
Omgekeerd is het even belangrijk dat de religie zich laat uitdagen door de rede en ermee in gesprek gaat. Een religie die elk contact met de menselijke redelijkheid verliest, is gevaarlijk en kan ontsporen in het tegendeel van wat menselijk is. De dialoog die Ratzinger aangaat, getuigt van een grote intellectuele eerlijkheid, biedt stof om verder over na te denken en roept verdere vragen op. Het is in het belang van beide partijen dat zowel het gesprek met de rede als het gesprek met de religie zich ook in de toekomst constructief kan verder zetten. Habermas en Ratzinger hebben alvast het goede voorbeeld gegeven."
 
 
Het is vanuit deze houding dat we in het Centrum Pieter Gillis aan de dialoog tussen rede en geloof, wetenschap en religie en aanverwante onderwerpen willen voortbouwen.