Actief pluralisme

CPG werd in 2003 opgericht als een reflectiecentrum om ‘het actief pluralisme van levensbeschouwingen binnen de UA’ te bevorderen.

Het actief pluralisme is er nu op gericht om verschillende disciplines en diverse levensbeschouwelijke, morele en filosofische benaderingen in een respectvolle en kritische dialoog met elkaar te laten interageren. Het actief pluralisme peilt met name naar onderliggende levensbeschouwelijke en normatieve vooronderstellingen van die verschillende perspectieven, om op die manier de bestudeerde werkelijkheid beter te begrijpen.

Multi- en interdisciplinariteit

CPG beoogt in haar activiteiten verschillende perspectieven en disciplines bij elkaar te brengen om met elkaar in gesprek te gaan – met bijzondere aandacht voor de interactie tussen humane, sociale en exacte wetenschappen. Dit kan een vollediger inzicht in het onderzoeksonderwerp opleveren, aansturen op verdere reflectie en een vorm van openheid stimuleren voor andere invalshoeken en benaderingswijzen.