Onderwijsfaciliteiten voor werkstudenten

Op basis van je registratie als werkstudent kan je onderwijsfaciliteiten aanvragen, bijvoorbeeld een zo gunstig mogelijke groepsindeling. De eindbeslissing over deze bijzondere faciliteiten ligt echter altijd bij de faculteiten en docenten.

Examenfaciliteiten voor werkstudenten

Indien het afleggen van één of meerdere examens onverenigbaar blijkt met je werkrooster, kan je als geregistreerde werkstudent contact opnemen met het onderwijssecretariaat van je faculteit. Op basis van je registratie als werkstudent kan je examenfaciliteiten aanvragen.

Het aanvragen van examenfaciliteiten:

  • Voor het begin van de examenperiode neem je contact op met het onderwijssecretariaat van je faculteit.
  • Tijdens de examenperiode neem je contact op met de ombudsdienst.
  • Vermeld in je communicatie dat je geregistreerd bent bij Centrum WeST als werkstudent.
  • Bezorg steeds een schriftelijk bewijs van de werkgever.

Deze modaliteiten worden geregeld in het Onderwijs- en Examenreglement (art. 6.2.7) en de inschrijvingsprocedure (punt B.4).