Je kan je registreren als werkstudent aan de Universiteit Antwerpen als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden (zie hieronder). De voorwaarden voor registratie hebben betrekking op je werksituatie én je studiesituatie.

1.  Je kan je registreren als jouw werksituatie in onderstaande lijst voorkomt:

Je bent een student die

 • een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en het statuut van zelfstandige student heeft
 • een uitkeringsgerechtigde werkzoekende is. De opleiding kadert (niet) binnen een door VDAB voorgesteld traject naar werk.
 • in het kader van gezinslast of mantelzorg, in dienstverband werkt met een omvang van minder dan de helft van een voltijdse opdracht
 • werkt als zelfstandige (of vrij beroep) in hoofdberoep
 • werkt in dienstverband met een omvang van minder dan 80 uren per maand maar minstens de helft van een voltijdse opdracht
 • werkt in dienstverband met een omvang van minstens 80 uren per maand

Noot: jobstudenten en doctoraatsstudenten kunnen geen gebruik maken van extra faciliteiten.

2.  Je volgt één van volgende opleidingen:

 • Bacheloropleiding
 • Masteropleiding
 • Ma-na-ma opleiding
 • Postacademische vorming
 • Schakel- of voorbereidingsprogramma
 • Specifieke lerarenopleiding
 • Micro-credential

3.  Je studeert met één van onderstaande studiecontracten

 • Diplomacontract (deeltijds of voltijds)
 • Combinatie van een examencontract (diplomagericht) en een creditcontract

Wat als ik niet voldoe aan alle registratievoorwaarden? 

Wanneer je niet voldoet aan alle voorwaarden, kan je geen gebruik maken van bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten voor werkstudenten. Je kan verder wel gebruik maken van de dienstverlening van Centrum WeST.