ECHO-boeken

Het ECHO heeft ondertussen drie boeken geschreven. Hieronder vindt u meer info over inhoud en mogelijkheid tot aankoop (klik op de boekcover).

Dit boek met onderwijstips is in de eerste plaats bedoeld voor lesgevers uit het hoger onderwijs. Tal van thema’s waarmee een lesgever geconfronteerd wordt, komen aan bod, zoals het activerend lesgeven, klasmanagement, het geven van opdrachten, organiseren van groepswerk, opstellen van examens. Naast de tips zelf, zijn er ook verwijzingen naar verdiepend materiaal.

Voor personeelsleden van de Universiteit Antwerpen is dit boek na inloggen ook hier online raadpleegbaar.

De visie op (hoger) onderwijs is fundamenteel veranderd. Vandaag worden studenten zelf verantwoordelijk gesteld voor hun leerproces. Leren kan immers maar gebeuren op een (inter)actieve manier. Met tips, tricks, theoretische inzichten en volledig uitgewerkt illustratiemateriaal wil Praktijkboek activerend hoger onderwijs docenten helpen om activerend hoger onderwijs te realiseren in de dagdagelijkse praktijk.

Het boek bestaat uit vijf delen en de structuur is gebaseerd op de verschillende stappen die een docent doorloopt bij het vormgeven van onderwijs:

    1. De ontwikkeling van studiemateriaal
    2. Activerende werkvormen
    3. Het gebruik van opdrachten
    4. Klassieke en meer alternatieve manieren om te toetsen
    5. Een ruime blik op het tot stand komen van het opleidingscurriculum van de docent

Hoe kan je als docent blijvend investeren in de kwaliteit van je onderwijs?

Dit boek wil docenten hoger onderwijs en onderwijsondersteuners een stevige basis bieden om innovaties door te voeren in hun onderwijspraktijk. Het is gestructureerd volgens de centrale resultaatgebieden uit de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO): onderwijsontwikkeling en toetsing, onderwijsuitvoering en evaluatie van onderwijs, en participatie in de onderwijsorganisatie. Het boek ondersteunt zowel de docent die een concreet opleidingsonderdeel wilt vormgeven of aanpassen, als de docent die een innoverende bijdrage wilt leveren op het niveau van een opleiding als geheel.