Online en blended onderwijs

Online en blended onderwijs

Naar aanleiding van de opschorting van de fysieke lesmomenten door Covid 19, hebben we hier de onderwijstips i.v.m. online en blended onderwijs gebundeld. Welke tools kan je hiervoor inzetten? Hoe zorg je ervoor dat je online onderwijs zo effectief mogelijk is? Hoe kan je studenten actief betrekken?

Onderwijstips thematisch

Activering

Hoe kan je studenten zo actief mogelijk betrekken bij de les? Sommige tips geven een breed zicht op de achterliggende motieven en voorwaarden voor een geslaagde activering, andere tips focussen meer op specifieke activerende werkvormen.

Begeleiding en ondersteuning

Hoe kan je als docent studenten zo goed mogelijk begeleiden in het onderwijsleerproces? Naast algemeen toepasbare tips, vind je hier ook tips gericht op het begeleiden van studenten met specifieke beperkingen.

Curriculum

Welke veranderingen zijn er doorgevoerd of zijn mogelijk om het curriculum te verruimen? Welke rol kunnen docenten hierin spelen? Hoe kan je omgaan met competenties die studenten verwerven buiten het traditionele vakaanbod?

Onderwijstips thematisch 2

Diversiteit

De studentenpopulatie wordt stelselmatig diverser, zowel wat betreft vooropleiding, talige achtergrond als de aanwezigheid van specifieke beperkingen. Hoe kan je hier als docent mee omgaan?

Feedback

Op welke manieren kan je studenten feedback geven? Is dit afhankelijk van het type opdracht? Wat  zijn aandachtspunten bij het geven van feedback? 

ICT-ondersteuning

Het gebruik van computers, online leerplatformen, digitale communicatie,... is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. Welk effect heeft dit op de leeromgeving? Hoe geef je dit een plaats in het onderwijsleerproces?

Klasmanagement

Het uitwerken van een goed lesontwerp is belangrijk, maar ook de interactie met je studenten tijdens de les speelt een erg belangrijke rol in kwalitatief onderwijs. Hoe ga je om met grote groepen? Hoe betrek je studenten zo actief mogelijk?

Onderwijstips thematisch 3

Onderwijs en taal

Hoe zorg je ervoor dat studenten een academische taal beheersen? Wat met studenten met een andertalige achtergrond? Hoe ga je om met het toenemend belang van Engels binnen het hoger onderwijs?

Onderwijsbeleid

Onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal, maar speelt zich ook af op het bredere niveau van opleiding, faculteit en instelling. Welke acties kunnen er op deze niveau's genomen worden om een zo kwalitatief mogelijk onderwijs te bieden?

Onderwijsevaluatie

Als docent streef je er permanent naar om je onderwijs zo kwalitatief mogelijk te maken. Hoe krijg je hierover echter feedback? Hoe ga je om met studentenevaluaties? Welke rol kunnen je collega-docenten hierbij spelen?

Toetsing

Het evalueren van studenten is een essentieel onderdeel van onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat je via je toetsing echt meet wat je wilt meten (validiteit) en zo onafhankelijk mogelijk van externe factoren (betrouwbaarheid)?