Docentenopleiding - Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Lesgeven in het universitair onderwijs is een boeiende maar ook complexe taak. Beginnende docenten hebben dan ook vaak heel wat vragen over het ontwerpen en verzorgen van kwaliteitsvol onderwijs:

  • Hoe kan ik activerend onderwijs opzetten of een blended aanpak integreren?
  • Hoe geef ik toetsen vorm op een competentiegerichte manier?
  • En op welke manieren kan ik meebouwen aan het onderwijs binnen de opleiding of faculteit?

Deze en andere vragen over kwaliteitsvol onderwijs staan centraal in de modulaire opleiding voor beginnende docenten. De opleiding betreft een basiskwalificatie onderwijs (BKO).

Een globale schets van het wat en hoe van de ECHO-docentenopleiding wordt gegeven in de bijgevoegde folder.

Succesvolle deelname aan de opleiding sluit aan bij het criterium voor professionalisering zoals opgenomen in het evaluatierooster voor ZAP aan de UAntwerpen.
Het uitgereikte getuigschrift wordt bovendien erkend door alle Nederlandse universiteiten als gevolg van de overeenkomst ‘wederzijdse erkenning BKO’ tussen de Nederlandse VSNU en de UAntwerpen in oktober 2011.

Doelgroep

De ECHO-docentenopleiding staat enkel open voor personeel van de UAntwerpen. Zij richt zich in de eerste plaats tot recent ingestroomde ZAP-leden (i.c. docenten en hoofddocenten).
Doctor-assistenten, postdocs en OP-leden kunnen deelnemen als zij een zelfstandige onderwijsopdracht hebben. Wie enkel een ondersteunende onderwijsopdracht heeft, komt in aanmerking voor de ECHO-assistentenopleiding.

Aanbod 2019-2020

Tijdens het academiejaar 2019-2020 worden twee van de drie modules aangeboden, namelijk de module 'Geven van onderwijs' (studietijd 20u) en de module 'Meebouwen aan de onderwijsorganisatie' (studietijd 30u).

Wie in 2019-2020 de drie modules van de ECHO-docentenopleiding (i.c. 'Ontwerpen van onderwijs', 'Geven van onderwijs' en 'Meebouwen aan de onderwijsorganisatie') zal hebben afgewerkt, kan de opleiding als geheel afronden. Dit veronderstelt de uitwerking van een eindopdracht (studietijd 25u).

Het aanbod van academiejaar 2019-2020 start in het tweede semester. Vanaf eind november 2019 vindt u hier meer concrete informatie terug en zal u zich ook kunnen inschrijven.

Vragen of suggesties?

Neem contact op met de coördinator van de ECHO-docentenopleiding:

Dr. Ann Stes 
ann.stes@uantwerpen.be
tel. +32 3 265 43 53