Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Lesgeven in het universitair onderwijs is een boeiende maar ook complexe taak. Beginnende docenten hebben dan ook vaak heel wat vragen over het ontwerpen en verzorgen van kwaliteitsvol onderwijs:

  • Hoe kan ik activerend onderwijs opzetten of een blended aanpak integreren?
  • Hoe geef ik toetsen vorm op een competentiegerichte manier?
  • En op welke manieren kan ik meebouwen aan het onderwijs binnen de opleiding of faculteit?

Deze en andere vragen over kwaliteitsvol onderwijs staan centraal in de modulaire opleiding voor beginnende docenten. De opleiding betreft een basiskwalificatie onderwijs (BKO).

Een globale schets van het wat en hoe van de ECHO-docentenopleiding wordt gegeven in deze infofolder.

Succesvolle deelname aan de opleiding sluit aan bij het criterium voor onderwijsprofessionalisering zoals opgenomen in het evaluatierooster voor ZAP aan UAntwerpen.

Doelgroep

- English below -

De ECHO-docentenopleiding staat enkel open voor personeel van UAntwerpen. Zij richt zich in de eerste plaats tot recent ingestroomde ZAP-leden (i.c. docenten en hoofddocenten).
Doctor-assistenten, postdocs, OP-leden en onderwijsco√∂rdinatoren kunnen deelnemen als zij een zelfstandige onderwijsopdracht hebben. Wie enkel een ondersteunende onderwijsopdracht heeft, komt in aanmerking voor het ECHO-aanbod voor assistenten.

The ECHO-lecturer training is mainly offered in Dutch. However, we offer one module in English and there is also an English-language online learning environment open for all UAntwerp staff.

Aanbod 2023

In het najaar van 2023 lopen de modules Geven van onderwijs, Ontwerpen van onderwijs en de afrondende Eindopdracht. De inschrijvingen voor deze modules/eindopdracht zijn intussen afgesloten. 

Alle informatie omtrent het aanbod van 2024 zal u hier in de loop van december kunnen raadplegen.