Docentenopleiding - Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Lesgeven in het universitair onderwijs is een boeiende maar ook complexe taak. Beginnende docenten hebben dan ook vaak heel wat vragen over het ontwerpen en verzorgen van kwaliteitsvol onderwijs:

  • Hoe kan ik activerend onderwijs opzetten of een blended aanpak integreren?
  • Hoe geef ik toetsen vorm op een competentiegerichte manier?
  • En op welke manieren kan ik meebouwen aan het onderwijs binnen de opleiding of faculteit?

Deze en andere vragen over kwaliteitsvol onderwijs staan centraal in de modulaire opleiding voor beginnende docenten. De opleiding betreft een basiskwalificatie onderwijs (BKO).

Een globale schets van het wat en hoe van de ECHO-docentenopleiding wordt gegeven in de bijgevoegde folder.

Succesvolle deelname aan de opleiding sluit aan bij het criterium voor onderwijsprofessionalisering zoals opgenomen in het evaluatierooster voor ZAP aan de UAntwerpen.

Doelgroep

De ECHO-docentenopleiding staat enkel open voor personeel van de UAntwerpen. Zij richt zich in de eerste plaats tot recent ingestroomde ZAP-leden (i.c. docenten en hoofddocenten).
Doctor-assistenten, postdocs, OP-leden en onderwijscoördinatoren kunnen deelnemen als zij een zelfstandige onderwijsopdracht hebben. Wie enkel een ondersteunende onderwijsopdracht heeft, komt in aanmerking voor de ECHO-assistentenopleiding.

Modules 2020

Hier vindt u meer informatie over de modules die in 2020 worden aangeboden. Inschrijven is nog enkel mogelijk voor de module 'geven van onderwijs' van het najaar. Er zal in deze module zeker ook aandacht gaan naar de uitdagingen op vlak van online/offline-lesgeefgedrag ten tijde van corona.

Vragen of suggesties?

Neem contact op met de coördinator van de ECHO-docentenopleiding:

Dr. Ann Stes 
ann.stes@uantwerpen.be
tel. +32 3 265 43 53