Docentenopleiding - Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Lesgeven in het universitair onderwijs is een boeiende maar ook complexe taak. Beginnende docenten hebben dan ook vaak heel wat vragen over het verzorgen van kwaliteitsvol onderwijs:

  • Hoe kan ik mijn studenten gericht activeren of een blended aanpak integreren?
  • Hoe geef ik toetsen vorm op een valide en betrouwbare manier?
  • En op welke manieren kan ik meebouwen aan het onderwijs binnen de opleiding of faculteit?

Deze en andere vragen over kwaliteitsvol onderwijs staan centraal in de modulaire opleiding voor beginnende docenten. De opleiding betreft een basiskwalificatie onderwijs (BKO).

Succesvolle deelname aan de opleiding sluit aan bij het criterium voor professionalisering zoals opgenomen in het evaluatierooster voor ZAP aan de UAntwerpen.
Het uitgereikte getuigschrift wordt bovendien erkend door alle Nederlandse universiteiten als gevolg van de overeenkomst ‘wederzijdse erkenning BKO’ tussen de Nederlandse VSNU en de UAntwerpen in oktober 2011.

Doelgroep

De ECHO-docentenopleiding staat enkel open voor personeel van de UAntwerpen. Zij richt zich in de eerste plaats tot recent ingestroomde ZAP-leden (i.c. docenten en hoofddocenten). Doctor-assistenten, postdocs en OP-leden kunnen deelnemen als zij een zelfstandige onderwijsopdracht hebben.

Aanbod 2017-2018

Tijdens het academiejaar 2017-2018 worden twee van de drie modules aangeboden, namelijk de module 'geven van onderwijs' (studietijd 20u) en de module 'meebouwen aan de onderwijsorganisatie' (studietijd 30u).

Een aantal docenten rondden in 2016-2017 al de module 'ontwerpen van onderwijs' af. Als zij tijdens 2017-2018 de beide andere modules volgen kunnen zij, indien zij dat wensen, ineens ook de ECHO-docentenopleiding als geheel afronden. Dit veronderstelt de uitwerking van een eindopdracht (studietijd 25u).

Meer concrete informatie over het aanbod in 2017-2018 en de bijbehorende contactmomenten wordt gegeven in bijgevoegde pdf (rechts bovenaan).

Inschrijvingen

Deelname aan (een onderdeel van) de ECHO-docentenopleiding is gratis.

De inschrijvingen voor het aanbod 2017-2018 zijn intussen afgesloten.

Vragen of suggesties?

Een globale schets van het wat en hoe van de ECHO-docentenopleiding als geheel wordt gegeven in de bijgevoegde pdf-folder (rechts bovenaan).

Voor verdere vragen of suggesties kan je contact opnemen met de coördinator van de ECHO-docentenopleiding:

Dr. Ann Stes 
ann.stes@uantwerpen.be
tel. +32 3 265 43 53