Om tegemoet te komen aan de vraag naar korte initiatieven enerzijds en naar activiteiten voor meer ervaren lesgevers anderzijds, organiseert ECHO ook losse sessies onderwijskundige professionalisering. Deze sessies richten zich op het onderwijzend personeel en de stafmedewerkers onderwijs van UAntwerpen. Soms beperken de sessies zich tot een voorstelling van enkele good practices, een andere keer wordt een meer theoretische benadering gecombineerd met praktische toepassingen.

De afgelopen sessies vanaf  2022 - 2023 vindt u in de linkermenubalk. Voor alle andere voorbije sessies, bekijk het archief. ​