De UAntwerpen en AUHA kiezen expliciet voor competentiegericht leren en studentgecentreerd onderwijs. Bij de realisatie van deze onderwijsvisie speelt het academisch en onderwijzend personeel een cruciale rol. Het moet dan ook ondersteund en gestimuleerd worden bij de ontwikkelling van adequate onderwijscompetenties.

Het ECHO wil een dergelijke competentieverwerving bevorderen door het systematisch organiseren van onderwijskundige professionalisering voor het personeel vanuit een gefundeerde visie op leren en instructie. Tevens houden de medewerkers van het ECHO relevante onderwijskundige literatuur bij en voeren ze (toegepast) onderwijskundig onderzoek uit ter ondersteuning van de professionaliseringsdoelstelling.

Het ECHO heeft dus 2 activiteitsdomeinen:

  1. Professionalisering van onderwijzend personeel
  2. Uitvoering van (toegepast) onderwijskundig onderzoek en actieve deelname aan relevante externe netwerken

Om deze activiteitsdomeinen in te vullen heeft het ECHO een gestructureerd en systematisch aanbod van onderwijskundige vorming en opleiding uitgebouwd voor het academisch/onderwijzend personeel. Daarnaast verzorgt het ECHO werksessies en studiedagen om de academische gemeenschap beter bewust te maken van relevante onderwijsontwikkelingen. Het ECHO kan vanuit zijn expertise samen met andere onderwijsontwikkelingsinitiatieven (zoals o.a. kwaliteitszorg, onderwijsinnovatie en e-learning) ook mee instaan voor de ondersteuning van onderwijsvernieuwing. Het ECHO maakt hierbij expliciet gebruik van de opgebouwde onderwijsexpertise aan de universiteit en de hogescholen.

Het ECHO volgt relevante onderwijskundige literatuur op en verricht onderwijskundig onderzoek. De eigen onderzoeksresultaten vormen uitgangspunten voor het verbeteren van de professionaliseringsactiviteiten. Daarnaast participeert het ECHO actief in nationale en internationale netwerken.