De Universiteit Antwerpen biedt kwaliteitsvol en innovatief onderwijs aan. Haar onderwijsvisie bestaat uit vier basiskenmerken: competentiegericht onderwijs, nexus onderwijs-onderzoek, internationalisering, activerend en studentgecentreerd onderwijs.

Bij de realisatie van deze onderwijsvisie speelt het academisch en onderwijzend personeel een cruciale rol. Het moet dan ook ondersteund en gestimuleerd worden bij de ontwikkeling van adequate onderwijscompetenties.

Het ECHO wil een dergelijke competentieverwerving bevorderen door:

  1. Professionalisering van onderwijzend personeel
    Dit wordt bereikt door het geven van opleidingen en het verspreiden van didactische info.

  2. Uitvoering van praktijkgericht actie-onderzoek
    In samenwerking met opleidingen UAntwerpen voert ECHO praktijkgericht actie-onderzoek uit. Doel is het verzamelen van praktische en direct toepasbare kennis die rechtstreeks kan bijdragen aan het verbeteren van een specifieke onderwijspraktijk.