De Universiteit Antwerpen biedt kwaliteitsvol en innovatief onderwijs in een maatschappelijk verantwoord aanbod van bachelor- en masteropleidingen.

De visie op onderwijs bestaat uit vier basiskenmerken die voortbouwen op de kwaliteitscultuur binnen de instelling:

Deze vier basiskenmerken, die elk belangrijk en complementair zijn, maken deel uit van de strategische beleidsthema’s.