Organisatiestructuur

IMDO is een inter-facultair instituut van de Universiteit Antwerpen. Het wordt geleid door een Raad met afgevaardigden van de faculteiten en instituten met expertise of affiniteit met milieu en/of duurzame ontwikkeling (onderwijs en onderzoek.) De dagelijkse werking van het IMDO wordt opgevolgd door het Bureau, en wordt daarin bijgestaan door een beperkte staf. De activiteiten van het IMDO stoelen op de medewerking van een grote groep docenten en onderzoekers van de UA, verspreid over de verschillende faculteiten en campussen.

Bestuur

Functie in het bureau

Naam

Affiliatie

Voorzitter

Prof. dr. Silvia Lenaerts

Bio-ingenieurswetenschappen

Ondervoorzitter

Prof. dr. Ilse Loots

Sociale wetenschappen

Secretaris

Prof. dr. Pegie Cool

Chemie

Staf (verantwoordelijken)

Onderwijs

Mevr. Monique Sys

Onderzoek

dr. Jan Cools