Academisch Nederlands

Elke opleiding en elk beroep stelt talige eisen. Instromende studenten aan de universiteit bouwen door hun opleiding heen hun starttaalcompetentie uit tot de academische taalvaardigheid die vereist is voor zowel de studie als de beginnende beroepsuitoefening. Voor studenten met een zwakkere basis voor academische taalvaardigheid organiseert Universiteit Antwerpen gerichte taalondersteuning onder de vorm van een monitoraat.

Wat doet Monitoraat op Maat?

Ondersteuning van studenten

Voor studenten organiseert Monitoraat op Maat in samenwerking met de opleidingen inclusieve en gerichte taalondersteuning in  de vorm van:

  • introducties
  • feedbacksessies 
  • workshops 

Daarnaast kunnen studenten terecht in een universiteitsbreed aanbod van workshops of individuele begeleiding. Elke student heeft bovendien toegang tot de digitale cursus ‘Basisvaardigheden academisch Nederlands’ op Blackboard.

Ondersteuning van de opleidingen

Monitoraat op Maat ondersteunt en adviseert opleidingen in de ontwikkeling van een krachtige leeromgeving, meer bepaald bij:       

  • het gebruik van kijkwijzers voor de beoordeling van taalvaardigheid
  • taalsteun bij opdrachten   
  • werkvormen rond (peer)feedback bij schriftelijke werkstukken
  • de opbouw van een leerlijn academische taalvaardigheid
  • professionalisering van docenten op het vlak van taalvaardigheidsondersteuning

Expertisedeling

Monitoraat op Maat deelt zijn expertise met betrokkenen uit het secundair onderwijs en met collega’s taalbeleid en taalondersteuning uit het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Monitoraat op Maat verzorgt workshops rond basisvaardigheden academisch Nederlands en organiseert mee het jaarlijks Forum Taalbeleid en Taalondersteuning.  

Een meer gedetailleerde beschrijving van opzet, werking, bereik en evaluatie van Monitoraat op Maat is terug te vinden in de jaarlijkse rapporten.