Over Monitoraat op maat – taalondersteuning Academisch Nederlands

Academisch Nederlands

Academisch Nederlands is de variant van het Nederlands die docenten, academisch personeel en studenten gebruiken om helder en efficiënt te communiceren in een academische context. Studenten verwerven het academisch Nederlands tijdens hun studieloopbaan. Een voorwaarde voor een vlotte ontwikkeling is wel dat de instromende student over stevige basiscompetenties beschikt.

De praktijk wijst uit dat niet alle studenten met dezelfde  basiscompetenties instromen aan de universiteit , en dat de ontwikkeling van de academische taalvariant niet voor iedereen even vlot verloopt. Studenten uit een minder taalrijke omgeving, met een lage taalgevoeligheid, een anderstalige achtergrond of een atypische vooropleiding moeten hier vaak een extra inspanning leveren.  Sinds 2006 organiseert Monitoraat op maat voor deze studenten universiteitsbreed paracurriculaire ondersteuning academisch Nederlands onder  de vorm van een monitoraat.

 

Taalondersteuning

De taalondersteuning heeft als doel dat de student zelfstandig met academisch Nederlands aan de slag kan. Daarom gaat de aandacht uitdrukkelijk naar leerstrategieën, het engagement en de verzelfstandiging van de student. De student werkt met vakspecifiek studiemateriaal en met eigen werkstukken.

De taalondersteuning vindt plaats in samenwerking met de opleiding op de campus van de student of in open aanbod. Binnen de opleiding biedt Monitoraat op maat presentaties, introducties, feedbacksessies en/of workshops aan. In open aanbod kunnen studenten deelnemen aan workshops of individuele begeleiding. Elke student heeft bovendien toegang tot de digitale cursus ‘Basisvaardigheden academisch Nederlands’ op Blackboard.

 

Expertisedeling

Verder deelt Monitoraat op maat zijn expertise met betrokkenen uit het secundair onderwijs  en met collega’s taalbeleid en taalondersteuning uit het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Monitoraat op maat verzorgt workshops rond basisvaardigheden academisch Nederlands, neemt actief deel aan het Nederlands Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs rond taalbeleid en academische taalvaardigheid en organiseert mee het jaarlijks Forum Taalbeleid en Taalondersteuning.  

Een meer gedetailleerde beschrijving van opzet, werking, bereik en evaluatie van Monitoraat op maat is terug te vinden de jaarlijkse rapporten.

Contact

Dirk Berckmoes Stadscampus
Prinsstraat 8
2000 Antwerpen
België
Tel. +32 3 265 48 30
dirk.berckmoes@uantwerpen.be