Lesmateriaal Duits

We maken gebruik van handboeken in combinatie met eigen ontwikkeld materiaal.

  • Alle eigen ontwikkeld materiaal (digitaal en op papier) is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
  • Het handboek is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld en verplicht.
    Bestel het handboek pas nadat je de uitnodiging voor de 1e les hebt ontvangen.
    (= ongeveer 1 week vóór de start van de cursus)

Niveau 1 maakt gebruik van: Begegnungen A1+

Niveau 2 maakt gebruik van: Begegnungen A2+

Niveau 3 maakt gebruik van: Begegnungen B1+

Niveau 4 maakt gebruik van: Erkundungen B2

 Begegnungen/Erkundungen is een leermethode speciaal ontwikkeld voor volwassen taalleerders die de taal snel willen leren. Het tekst- en werkboek is heel overzichtelijk gestructureerd. De nadruk ligt op actieve taalproductie, communicatie en interactie in de klas. De taalleerders worden aangemoedigd om de taal creatief en functioneel te gebruiken, o.a. dankzij de vele spreekopdrachten.

Aan de hand van luisterteksten en een grote variatie aan oefeningen worden de leerders voorbereid op alledaagse taalsituaties. Tijdens de les wordt maximaal aandacht besteed aan de concrete inoefening van het Duits door middel van functionele taaltaken. (Dril)oefeningen kunnen met behulp van de correctiesleutel gemakkelijk thuis gemaakt worden. Via de website worden talloze extra online oefeningen aangeboden. 

De handboeken worden aangevuld met eigen ontwikkeld materiaal dat vaak contrastief (Duits-Nederlands) werkt, wat het leerproces ondersteunt.


E-learning en communicatieplatform

Om je te ondersteunen bij het verwerven en inoefenen van de taal, biedt Linguapolis een gratis digitaal e-learning platform aan. Via Blackboard Linguapolis bezorgt je taaldocent jou de inhoud van elke les, extra les- of studiemateriaal, tips om de taal te gebruiken buiten de klas, correctiesleutels en huiswerkopdrachten. Je behoudt toegang tot het cursusmateriaal op Blackboard tot 6 maanden na het einde van je cursus.