Basistarief


klantenUA
alumniUA
personeel & partners
UA studenten & partners
UA doctoraatsstudenten
leefloners (OCMW)

€ 495
€ 415
€ 350
Inclusief
50 contacturen

alle eigen ontwikkeld materiaal, digitaal & op papier

gebruik online leerplatform Blackboard (voor communicatie, lesoverzichten, huiswerkopdrachten, extra oefenmateriaal...) 

toegang tot Blackboard & cursusinhouden tot 6 maanden na het einde van de cursus

examen & certificaat

intake (indien van toepassing)

Exclusief

uitgesteld examen & herexamen (indien van toepassing)​

Onze partners zijn: AMA, AMS, AP, ITG, KdG, KU Leuven A'pen, UZA

Subsidies en voordelen