Linguapolis is een erkend examencentrum voor de ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen). 
Met de ITNA kan een certificaat B2, of na een bijkomende test een certificaat C1 behaald worden.

Meer informatie vind je op www.itna.be.