Lesmateriaal Nederlands

Al het lesmateriaal is door de taaldocenten aangemaakt en gebaseerd op 30 jaar klaspraktijkervaring, getoetst aan wetenschappelijke inzichten en vakkennis van de talendidactiek. Alle cursisten krijgen een syllabus bij aanvang van de cursus. Bij de cursus Nederlands niveau 5 perspectief hogere studies hoort extra lesmateriaal voor het verwerven van Academisch Nederlands, nl. het boek Wijze Woorden.

Daarnaast is er ook multimediaal materiaal voorzien via Blackboard Linguapolis: luisterfragmenten, transcripties, webgebaseerde oefeningen in LinguaPLUS, links naar interessante websites. Alle cursisten behouden toegang tot het cursusmateriaal op Blackboard tot 6 maanden na het einde van de opleiding.

 

E-learning en communicatieplatform

Om je te ondersteunen bij het correct verwerven van de taal, biedt Linguapolis een digitaal e-Learning platform aan. Met Blackboard Linguapolis en LinguaPLUS kan je autonoom en op je eigen tempo de grammaticale items en woordenschat verder inoefenen, de audiovisuele oefeningen herbeluisteren, informatie en correctiesleutels van je taaldocent terugvinden en via forums interactieve schrijftaken plaatsen. Met deze dynamische leeromgeving die volledig bij de syllabus aansluit, kan je nog meer uit je cursus halen.

Je behoudt toegang tot het cursusmateriaal op Blackboard tot 6 maanden na het einde van je cursus.