Wat kan je na de jaarcursus Swahili 1?

Je leert gesprekken voeren in dagdagelijkse situaties met behulp van praktische woordenschat en uitdrukkingen. Met je kennis van het Swahili kan je je makkelijk inwerken in andere Bantoetalen.  

1.    Je kan communiceren met andere Swahili-sprekers. Hiervoor verwerf je niet alleen de nodige ‘bouwblokken’, de noodzakelijke woordenschat en grammatica, je leert ook de nodige strategieën inzetten om met een beperkte kennis van de taal succesvol te communiceren.

2.    Je kan de taal inzetten in authentieke taalsituaties: naar de winkel gaan, de weg vragen, afbieden op straat, iets bestellen in een restaurant, een hotelkamer boeken...

3.    Je kan informatie geven over jezelf en informatie vragen aan anderen over gezins- en beroepsleven, je dagelijkse routine, de klok lezen, iets bestellen op café, naar de markt gaan,...

Bovenstaande doelstellingen worden gerealiseerd met oog voor de cultuur en de samenlevingen waarin de taal wordt gesproken.