De Linguapolis-cursussen zijn geen curriculumvakken en geven dus standaard geen recht op studiepunten of credits voor je opleiding aan de universiteit of hogeschool.

Uitzonderingen

In sommige studierichtingen of voor bepaalde studenten tellen de Linguapolis-cursussen wél mee voor een aantal academische studiepunten.Linguapolis stelt voor elk type taalcursus 3 studiepunten voor (met uitzondering van de conversatiecursus die niet in aanmerking komt voor studiepunten).

Raadpleeg steeds vooraf je faculteitssecretariaat voor concrete info en voorwaarden.Niet alle faculteiten gaan akkoord met deze 3 studiepunten.

European Credit Transfer System (ECTS)

Auitstekend (voortreffelijke prestatie met een gering aantal kleinere fouten) 
Bheel goed (boven het gemiddelde, maar met een aantal fouten)
Cgoed (over het algemeen gedegen werk, met een aantal duidelijke fouten)
Dbevredigend (redelijk maar met aanzienlijke tekortkomingen)
Evoldoende (prestatie voldoet aan de minimumeisen)
Fniet geslaagd

A: 10% van de geslaagde studenten behaalt normaal deze scoreB: 25% van de geslaagde studenten behaalt normaal deze scoreC: 30% van de geslaagde studenten behaalt normaal deze scoreD: 25% van de geslaagde studenten behaalt normaal deze scoreE: 10% van de geslaagde studenten behaalt normaal deze scoreF: niet geslaagd