Lesmateriaal Swahili

We maken gebruik van een handboek in combinatie met eigen ontwikkeld materiaal.

  • Alle eigen ontwikkeld materiaal (digitaal en op papier) is inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
  • Het handboek is niet inbegrepen in het inschrijvingsgeld en verplicht.
    Bestel het handboek pas nadat je de uitnodiging voor de 1e les hebt ontvangen.(= ongeveer 1 week vóór de start van de cursus)

Niveau 1 maakt gebruik van: Colloquial Swahili, the complete course for beginners (Engelstalig)

The Complete Course for Beginners biedt een stap-voor-stap leermethode Swahili zoals het vandaag de dag geschreven en gesproken wordt. Het handboek combineert een authentieke, functionele en toegankelijke stijl met een gestructureerde benadering van de taal. Je krijgt alle vaardigheden aangereikt die nodig zijn om zelfverzekerd en effectief in Swahili te communiceren in een breed scala aan situaties. Het handboek is Engelstalig en er is geen voorkennis Swahili vereist.
Het handboek is:

  • interactief : de oefeningen zetten aan tot interactie en taalgebruik
  • duidelijk: met beknopte grammaticale overzichten
  • praktisch: nuttige woordenschat(lijsten) en uitspraakgids
  • compleet: inclusief correctiesleutels

Meer informatie over de leerdoelen van de cursus vind je hier.​

E-learning en communicatieplatform

Om je te ondersteunen bij het verwerven en inoefenen van de taal, biedt Linguapolis een gratis digitaal e-learning platform aan. Via Blackboard Linguapolis bezorgt je taaldocent jou de inhoud van elke les, extra les- of studiemateriaal, tips om de taal te gebruiken buiten de klas, correctiesleutels en huiswerkopdrachten. Je behoudt toegang tot het cursusmateriaal op Blackboard tot 6 maanden na het einde van je cursus.​