Vacante Mandaten

Via het onderstaande formulier kan je je kandidaat stellen voor een mandaat dat tijdens de verkiezingen niet werd ingevuld! Bekijk de vacante mandaten via de volgende link: https://bit.ly/3mASNIu

Je kandidatuur wordt voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de Studentenraad en zal al dan niet goedgekeurd worden op basis van je motivatie. Nadien wordt je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beoordeling van jouw kandidatuur. Het kan tot een maand duren vooraleer je al dan niet goedkeuring krijgt.

Hieronder de vergaderdata van de AV Studentenraad waarbij telkens kandidaturen worden besproken:

2 juli 2021 kiesAV deel 1
29 september 2021 kiesAV deel 2
6 oktober 2021 AV 1
3 november 2021 AV 2 / Open AV
13 november 2021 Dag van de AV
1 december 2021 AV 3
16 februari 2022 AV 4
16 maart 2022 AV 5
20 april 2022 AV 6

Vacante mandaten kunnen worden toebedeeld tot en met 30 april 2022. 
18 mei 2022 AV 7
1 juli 2022 AV 8 + kiesAV