Stuververkiezingen 2021-2022

Tijdslijn

  1. Kandidaatstelling: Donderdag 1 april - woensdag 21 april 2021 23u55
  2. Stemming + Campagne: Dinsdag 27 april – maandag 3 mei 2021 16u 
  3. Bekendmaking Resultaten: Donderdag 6 mei 2021

Stappenplan Kandidaatstelling

Vind het stappenplan om te stemmen op https://stuvers.be/kandidaatstelling#stappenplan-kandidaatstelling.

Stappenplan Stemming

Vind het stappenplan om te stemmen op https://stuvers.be/stemming

Reglementen

De volgende reglementen zijn van toepassing op deze verkiezingen:
- Participatie- en Werkingsreglement Studentenraad Universiteit Antwerpen,
- Annex 1: Verkiezingsreglement: versie 2021 en
- Statuut UAntwerpen Student.

Kandidaatstellingsformulier

Weet je al welk(e) manda(a)ten je wilt opnemen? Zo nee, neem zeker eens een kijkje op op https://stuvers.be/kandidaatstelling/. Zo ja vind je het formulier hier: https://forms.uantwerpen.be/nl/studentenraad/kandidaatstelling.

Contact

Studentenraad UAntwerpen

Een vraag of opmerking? Je kan de Studentenraad UAntwerpen bereiken via:

Ga naar onze website om een lid van de Bureau Studentenraad UAntwerpen rechtstreeks bereiken.

Studentencoach

Je kan de studentencoach, Tinne Nijs, bereiken via tinne.nijs@uantwerpen.be.

Verantwoordelijke Verkiezingen

Studenten die een klacht hebben over de organisatie van de verkiezingen of over de uitslag, contacteren dr. Koenraad Keignaert, departementshoofd Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten aan de UAntwerpen (koenraad.keignaert@uantwerpen.be).