Vacante Mandaten

Stel je nu nog kandidaat voor een mandaat dat tijdens de verkiezingen niet werd ingevuld! In het stuveroverzicht kan je een overzicht terugvinden van alle vacante mandaten.

Je kandidatuur wordt voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de Studentenraad en zal al dan niet goedgekeurd worden op basis van je motivatie. Nadien wordt je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beoordeling van jouw kandidatuur. Het kan tot een maand duren vooraleer je al dan niet goedkeuring krijgt. Vacante mandaten worden niet meer toebedeeld voor academiejaar 2023-2024.

Welk mandaat past bij jou?

De aanmeldingsperiodes

Elk academiejaar organiseren we twee keer een aanmeldingsperiode (en indien meerdere kandidaten, verkiezingen) waarin de studentenvertegenwoordigers aangesteld worden.

Voor studentenvertegenwoordigers van academiejaar 2024 - 2025:

Mandaat binnen Algemene Vergadering

Bekendmaking lijst vacante mandaten
29 maart 2024
Kandidaatstelling
15 april - 28 april 2024
Bekendmaking kieslijsten
30 april 2024
Stemmings- en campagneperiode
2 mei - 12 mei 2024
Bekendmaking resultaten
15 mei 2024

Mandaat binnen eigen faculteit

Bekendmaking lijst vacante mandaten
30 september 2024
Kandidaatstelling
30 september - 6 oktober 2024
Bekendmaking kieslijsten
8 oktober 2024
Stemmings- en campagneperiode
9 - 13 oktober 2024
Bekendmaking resultaten
16 oktober 2024